Foto: Redd Barna/Andrea Gjestvang
Digitale arenaer kan brukes til å plage, true og mobbe medelever. Barn og unge trenger å lære at de skal vise ansvar og respekt for andre, også på nettet.

Redd Barna lanserer nå nye nettvettsider. Sidene inneholder fakta om barn og unges mediehverdag, råd til voksne, og ressurser til lærere. Nettsidene inngår som en del av Redd Barnas arbeid for å skape et tryggere internett for barn og unge.

- Som en barnerettighetsorganisasjon mener vi at ny teknologi og nettilgang sikrer barn rett til informasjon, og til å delta og å uttrykke sine meninger. På den annen side kan voksne ikke overse at barn blir utsatt for krenkelser som mobbing og overgrep på nett. Derfor handler sidene våre også om nettmobbing og nettrelaterte overgrep, sier rådgiver Kaja Hegg.

Nettvett Norge rundt

Nettvettsidene er laget for å øke voksnes interesse for hva barna bruker nettet til og få voksne til å engasjere seg og sette grenser for barns nettbruk.

- Mange foreldre er først og fremst opptatt av tiden barna bruker på nettet, men det er vel så viktig å finne ut hvem barna omgås, hvordan de oppfører seg og hvilke miljøer de oppsøker, påpeker Hegg.

Redd Barna har frivillige i hele landet som holder nettvettforedrag til foreldre. I foredragene legger de vekt på at voksne må bevisstgjøre barna på hvordan de kan vise ansvar og respekt for andre på nettet. Digitale arenaer kan bli brukt til å plage, true og mobbe medelever, og derfor kan ikke foreldre la barna utforske alle de digitale verktøyene uten grenser.

Foto: Redd Barna/Andrea Gjestvang
Nettet åpner for nye former for overgrep. Overgripere kan ta kontakt med barn på nettet og bygge opp tillit, for senere å begå overgrep mot barna. Bilder og filmer av barna kan bli spredd.

Nye former for overgrep

Siden 1996 har Redd Barna arbeidet for å dokumentere at internett kan utsette barn for nye former for overgrep. Barn kan oppleve at de er anonyme på nettet, og det er en grenseløs tilgang til kontaktarenaer der unge kan få oppmerksomhet og eksponere seg uten tilsyn fra voksne. Dette gjør barn sårbare for å bli kontaktet av overgripere via nettet.

- Det er ikke nytt at kontaktsøkende ungdom blir utnyttet. Det som er nytt er at møteplassene er flyttet over på nett, forteller Hegg.

Det kan ha alvorlige konsekvenser for barn når filmer og bilder spres på nettet. Filmene og bildene kan også brukes som et middel for å true barnet med at de skal spres.

- Når bildene har blitt spredd, er det umulig å få gjort noe med det. Slik kan overgrepene vare evig, sier Hegg.

Foto: Redd Barna/Andrea Gjestvang
Den beste måten å beskytte barna på er å lære dem at de kan fortelle om ubehagelige henvendelser eller andre hendelser på nettet til foreldre og andre voksne, også hvis barna selv har gjort noe dumt.

Beskytt barna

Redselen for at barn kan bli utsatt for manipulering fra en overgriper bør ikke sette standarden for hvordan barn utforsker ny teknologi.

- Den beste måten å beskytte barn på er å forsikre dem om at de kan fortelle foreldre og andre voksne om henvendelser eller andre ubehagelige hendelser på nett, også hvis de har gjort noe dumt selv. Overgripere som manipulerer barn truer ofte barnet med at de skal fortelle foreldrene hva barnet har gjort, sier Hegg.

Redd Barna håper de nye sidene kan brukes som utgangspunkt for dialog med barn og unge om deres nettbruk, og at det gjøres på en måte som barn og unge kjenner seg igjen i.

Kontakt oss
For å få Redd Barna til å komme og snakke om nettvett, kan du kontakte ditt nærmeste regionkontor.

For bestilling av materiell, ta kontakt med Redd Barna på tlf 22000900 eller kundesenteret@reddbarna.no