Foto: Antonia Roupell / Redd Barna
Barn i de midlertidige leirene i Cox's Bazar, Bangladesh.


Siden august er det bekreftet minst 28 tilfeller menneskesmugling av barn i de midlertidige leirene i Cox’s Bazar, Bangladesh. Men hjelpearbeidere frykter at tallet er mye høyere. Det kommer fram i rapporten «Childhood Interrupted» fra Redd Barna, World Vision og Plan International.

- Vi kan ikke forvente at barna skal klare å komme seg over grusomhetene de har vært utsatt for når de fortsetter å måtte leve i usikkerhet og i frykt for å bli utsatt for nye voldshandlinger. Dette er ikke et sted eller en situasjon for et barn å leve i, spesielt ikke etter å ha flyktet for å komme seg i trygghet. Disse barna trenger umiddelbar og langvarig støtte, sier Gunnar Andersen, Regionleder Asia i Redd Barna.

Flyktet for å komme seg i trygghet

Foto: Antonia Roupell / Redd Barna
Karima* (7) har bodt i leiren i Cox's Bazar i fire måneder. Hun bor sammen med sine foreldre og tre brødre. Hun forteller at der er områder i leiren hun ikke tør å gå i frykt for å bli kidnappet.

688.000 rohingyaer har de siste seks månedene flyktet fra Myanmar til Bangladesh. Nærmere 60 prosent av dem er barn. De har flyktet for å komme i trygghet, men føler seg slett ikke trygge. Flere barn forteller at de er redde for å hente ved i skogen, fordi menn i skogen slår og trakasserer dem: «Det var en jente som ble voldtatt mens hun samlet ved om natten», forteller en jente.

Andre forteller at de er redde for å gå på toalettet i frykt for å bli trakassert – spesielt om natten, da det ikke finnes belysning i leirene. Barna føler seg heller ikke trygge i det som har blitt deres nye hjem – et telt av bambus og plastikk: «Noen ganger kommer tyver og stjeler eiendelene våre», forteller en gutt i rapporten og peker på at teltet ikke har dører som kan låses.

- Flyktningleirene er et kaotisk og skummelt sted, og i slike kriser har barna det aller verst. Uten skolegang og lek, og med en konstant redsel for egen og familiens sikkerhet, er barnas liv snudd på hodet. Vi vet at de små varme teltene har blitt et fengsel for mange tenåringsjenter, som ikke tør å forlate det lille hjemmet sitt i frykt for overgrep.  Slik skal ingen ha det, og barnas sikkerhet i leirene må være vår førsteprioritet, sier kommunikasjonssjef i Plan International Norge, Siv Meisingseth.

I tillegg til dårlige boforhold og å hente ved i skogen, er også manglende utdanningstilbud på listen over barnas tre største bekymringer.

Rapporten fra Redd Barna, Plan og World Vision ser nærmere på hvordan rohingyabarna har det, men også hvordan flyktningstrømmen påvirker de bangladeshiske barna som bor i nærområdet til flyktningleirene. Rapporten baserer seg på samtaler med 200 barn, (140 rohingyabarn og 60 bangladeshiske barn), samt 30 rohingyamødre og 10 bangladeshiske mødre.