Foto: Redd Barna

Sammen med Tax Justice Network – Norge og Kirkens Nødhjelp lanserer vi i dag rapporten «Panama Papers and the looting of Africa». Rapporten viser hvordan multilaterale selskaper unndrar skatt og plyndrer det afrikanske kontinentet for milliarder av sårt tiltrengte penger.

Les rapporten her >

Livsviktige penger

Denne rapporten viser konsekvensene av ulovlig kapitalflukt fra et afrikansk perspektiv. Rapportforfatteren Alvin Mosioma, direktør i Tax Justice Network – Africa, gir oss et viktig innblikk i utfordringene kontinentet står ovenfor, og hvor viktig det er for landene å mobilisere egne inntekter for å få til en bærekraftig utvikling.
Det er anslått at 400 milliarder kroner tappes fra Afrika hvert år på grunn av ulovlig kapitalflukt. Samtidig dør millioner av barn i Afrika hvert år av årsaker som kunne ha vært forhindret. Flere titalls millioner barn står uten skoletilbud. Bare på en dag forsvinner over èn milliard kroner fra kontinentet. Med disse pengene kunne afrikanske land ansatt 14 000 nye helsearbeidere et helt år. Bare på en time taper Afrika 47 millioner kroner, som kunne sendt 41 000 nye barn på skolen et helt år.
 

Verden trenger Norges handlekraft nå

Tallene tydeliggjør at det haster med å få bukt med kapitalflukt og skattesnusk. Vi vet hva som må til. Nå trengs bare politisk vilje og handlekraft i Norge og blant verdens ledere. Sammen med Tax Justice Network – Norge og Kirkens Nødhjelp utfordrer vi derfor regjeringen og stortinget til å:

  • Innføre full åpenhet om selskapers skatt, og egentlige eiere,
  • kjempe for et langt sterkere FN på skatteområdet,
  • ikke investere i skatteverstinger gjennom oljefondet og
  • trappe opp arbeidet med å styrke skatteadministrasjoner i lavinntektsland.


Vi håper regjeringen og stortinget tar vår oppfordring! For mens minuttene går, forsvinner verdier som kunne blitt brukt på å redde liv og sende flere barn på skolen.