Foto: Redd Barna / Hedinn Halldorsson

Oljefondets markedsverdi er i dag på over 8000 milliarder dollar, og er dermed verdens største statlige investeringsfond. Som deleier i nærmere 9000 selskaper, det vil si 1,3 % av verdens børsnoterte selskaper, har Norge blitt en internasjonal økonomisk stormakt. Men samtidig som oljefondet har vokst seg større og større har også verden endret seg. Klimaendringer, økende økonomisk ulikhet, krig og konflikt, gjeldskriser og politisk ustabilitet, som igjen har ført til økt migrasjon, truer både dagens og fremtidige generasjoner.

Oljefondet regnes fortsatt som ledestjerne på etikk og ansvarlighet i globale investormiljøer, og har blant annet barns rettigheter som et prioritert område det skal ta ekstra hensyn til i forvaltningen. Men det nåværende mandatet må endres for at fondet skal være rustet til å møte en verden i endring.

- Vi står overfor enorme utfordringer globalt: flyktningkrise, klimakrise og ulikhetskrise. Som eier av verdens største statlige fond må vi være vårt ansvar bevisst og investere i det som er bra for verden, ikke det som ødelegger, sier Gunvor Knag Fylkesnes, leder for politikk og samfunn i Redd Barna.

Rapporten anbefaler:

  • At mandatet fra Finansdepartementet til Norges Bank endres for å muliggjøre en mer etisk og bærekraftig forvaltning av fondet.
  • At indeksen Oljefondet som i dag opererer med, som inkluderer selskaper som blant annet bryter med menneskerettigheter, forurenser vann eller lobber mot klimareguleringer, byttes ut med en etisk indeks.
  • At oljefondet selger seg ut av olje og gass og øker investeringene fornybar energi.

 

LES HELE RAPPORTEN HER >