Foto: Mohammed Awadh/Redd Barna
Barn blir hardt rammet i krig. Ali (9) ble alvorlig skadet i et bombeangrep i Jemen, juni 2016. Han mistet hørselen og evnen til å snakke. Takket være kirurgi og trening kan han nå høre og snakke igjen.

Onsdag kom Stortingets utenrikskomité med sin innstilling til forslag om å stanse norsk eksport av militærmateriell og strategiske varer til landene som kriger i Jemen. Alle partiene, utenom SV og KRF valgte å la eksporten fortsette.

- Vi er rett og slett ekstremt skuffet over at flertallet i utenrikskomiteen har valgt å stå i veien for en ansvarlig norsk våpeneksport. De kunne ha stanset eksporten til land som bomber skoler og dreper barn, men de valgte å fortsette salget til krigsforbrytere, sier Gunvor Knag Fylkesnes, leder for seksjon politikk og samfunn i Redd Barna. 

Mer retorikk enn reell politikk fra Arbeiderpartiet 

- SV og Krf  er de eneste som tar Norges ansvar som eksportør av militært materiell til landene som kriger i Jemen på alvor, ved å gå inn for full stans. Det samme kan ikke sies om AP, som viser at de gjerne kan kritisere regjeringen.  Når det kommer til handling er det mer retorikk enn reell politikk. AP blir ikke med på et eneste forslag som kan styrke kontrollen på norsk militæreksport, sier leder i Changemaker, Tuva Krogh Widskjold.

- Arbeiderpartiet og Senterpartiet har villig latt seg finte ut av regjeringens stans i våpensalg til Emiratene. Det som burde vært et springbrett til videre handling, har vist seg å bli en hvilepute. Har de glemt, eller lukker de øynene for, at Norge fortsatt selger våpen til Kuwait, og massevis av militært materiell og flerbruksvarer til både Saudi-Arabia, Emiratene og andre land i koalisjonen?, spør Fylkesnes

Vi heier på småpartiene

Organisasjonene er svært takknemlige for arbeidet som småpartiene har gjort i denne saken.
- Redd Barna og Changemaker er utrolig glade for at både SV og Krf hadde mot nok til å ta ansvar. Vi håper at de ikke gir opp, men kjemper videre for en norsk eksportpraksis hvor menneskerettigheter og folkeretten kommer i første rekke. Vi vil også berømme Senterpartiet og Venstre for å støtte krav om granskning av utstyret som allerede er solgt til koalisjonen, sier Fylkesnes

- Det er ingen skam å snu

15. februar skal Stortinget behandle innstillingen. Redd Barna og Changemaker håper Arbeiderpartiet og Senterpartiet ombestemmer seg innen den tid, og sikrer flertall for stans i salg til koalisjonen.  

- Det er aldri for sent å snu. Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet kritiserer regjeringen for å være for sent ute med å stanse salget av våpen og ammunisjon til Emiratene. Likevel velger de å fortsette å eksportere militært materiell til de andre landene som deltar i koalisjonen. Vi håper de ombestemmer seg, og støtter SV og KRF når Stortinget skal fatte sitt endelige vedtak om noen uker, sier Widskjold

Onsdagens innstilling viser også behovet for en tydeliggjøring og styrking av regelverket:
- Hvis det virkelig er slik at dagens regelverk ikke fører til at regjeringen stanser salg av militært materiell til land som bryter humanitærretten i Jemen, da er ikke regelverket vårt mye verdt, avslutter Widskjold. 

Støtt oss!

Vi gir oss ikke: støtt kravet om stans i norsk våpeneksport til landene som kriger i Jemen frem mot 15. februar! Redd Barna og Changemaker gir ikke opp. 15. februar skal Stortinget stemme, og frem til da skal vi gjøre alt vi kan for å overbevise både Arbeiderpartiet og Senterpartiet om å snu. 
Hvis du vil bli med, gå inn på reddbarna.no/STANS og signer oppropet. Hvis du vil twitre/skrive direkte til Arbeiderpartiet eller Senterpartiet, så finner du mer informasjon her: dette kan du gjøre for å stanse norsk våpensalg til landene som kriger i Jemen 

Kravene er ganske enkle:  

  • Stans eksport av forsvarsmateriell og strategiske varer til landene som kriger i Jemen
  • Gransk det som allerede er eksportert, for å vite om norske varer har bidratt til brudd på humanitærretten.

Underskriftene skal overrekkes Stortingets utenriks- og forsvarskomité før Stortinget behandler saken 15. februar. Jo flere som skriver under, jo tydeligere blir stemmen vår!