Foto: Redd Barna/Rachel Palmer
De fattigste rammes hardest av klimaendringene. Niger startet året med ekstrem tørke, så kom det en flom. Resultatet ble akutt matmangel.

De neste ti årene vil 175 millioner barn rammes av naturkatastrofer årlig.

I dag overleverer Redd Barna, Unicef Norge, Plan, SAIH og LNU et fellesbrev til miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, som også er forhandlingsleder for Norges delegasjon i klimaforhandlingene. I brevet ber organisasjonene Norge om å prioritere barn og unge i forhandlingene og gir konkrete innspill til endringer i teksten som danner grunnlaget for forhandlingene.

Null fokus på barn

– Vi er dypt bekymret over at barn og unges rettigheter og deltakelse ikke er prioritert i forhandlingene om klimatilpasning. Barn er ikke engang omtalt i tekstforslaget som er lagt frem. Vi ber om at Norge i de kommende klimaforhandlingene sikrer barn og unges rettigheter og deltakelse i arbeidet for klimatilpasning og katastrofeforebygging, og fremmer konkrete innspill til forhandlingsteksten, sier generalsekretær i Redd Barna, Tove R. Wang.

Det viktigste verden kan gjøre for å sikre barn mot livstruende klimaendringer er å forplikte seg til kraftige kutt i de internasjonale klimagassutslippene.

Foto: FameFotografene
– Vi er dypt bekymret over at barn og unges rettigheter og deltakelse ikke er prioritert i forhandlingene om klimatilpasning, sier Redd BArnas generalsekretær Tove R. Wang

– Men man er imidlertid svært langt fra en enighet på dette temaet før Cancun. Det minste man nå kan gjøre er å sikre at barn og unge i de fattigste landene får støtte til å tilpasse seg klimaendringene som allerede er i gang, sier Kjersti Fløgstad, generalsekretær i UNICEF Norge.

Ekstra viktig med utdanning

Organisasjonene hevder at dersom dette ikke blir gjort er det en stor fare for at de som rammes hardest faktisk ikke blir prioritert under forhandlingene, og dermed heller ikke når Norge og de øvrige landene skal lage sine planer for tilpasning og katastrofeforebygging.

– Spesielt viktig er det å satse på utdanning, siden dette er en nøkkel til å lære barn og unge hvordan de kan bekjempe klimaendringer, samt tilpasse seg de klimaendringene vi vet vil komme, sier Helen Bjørnøy, generalsekretær i Plan Norge.

Barn og unge har krav på å bli hørt i saker som angår oss. Klima og klimaendringer angår i aller høyeste grad barn og unge. Barn og unge verden over har kunnskap og erfaring som er avgjørende for å skape en bærekraftig utvikling. Vi må derfor med som aktører i klimaforhandlingene og i klimaavtalen, avslutter Bjarne Dæhli, leder i LNU.