Foto: Inge Lie / Redd Barna

I en norsk flyktningdebatt preget av steile fronter, mener et klart flertall av nordmenn at flyktninger i Norge er en berikelse for samfunnet. Hele 7 av 10 nordmenn i alle aldersgrupper, over hele landet og i alle utdannings- og inntektsgrupper, sier at flyktninger bidrar til et positivt mangfold.

Dette kommer frem i undersøkelsen «Holdninger til barn på flukt», foretatt av Ipsos for Redd Barna.

- Målet med undersøkelsen var å finne ut hva nordmenn faktisk mener om flyktninger. Vi ser at de fleste nordmenn ønsker å ta imot flyktninger på en god måte, og resultatet er et fantastisk utgangspunkt for å integrere flyktninger og ønske de velkommen, sier Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barnas Norgesprogram.

Folk flest hjelper flyktninger

Redd Barnas ferske undersøkelse viser at 85 prosent har bidratt for å hjelpe flyktninger på en eller flere måter. 7 av 10 har gitt bort klær, leker, utstyr eller annet, mens omtrent halvparten har deltatt i innsamlingsaksjoner eller bidratt gjennom ideelle organisasjoner. Omtrent 1 av 10 har hjulpet til i mottak eller hjulpet enslige mindreårige bosatt i en kommune, mens fire prosent har vært flyktningguider, representanter eller verger.

Foto: Inge Lie / Redd Barna
To barn på lekeplassen utenfor Lysaker transittmottak, Oslo.

- Dette viser at regjeringen har mange gode krefter å spille på i Norge - dersom de vil. Men i stedet ser vi en asyl- og flyktningpolitikk med stadige innstramminger og tiltak som skal sende et signal for at færrest mulig kommer hit. Altfor mange barn som flykter til Norge får kun midlertidig opphold, selv om dette er svært skadelig for barna. Regjeringen har også begynt å tilbakekalle statsborgerskapet til familier som har vært i Norge i mange år, sier Skybak.

- Vi ser hvordan regjeringen er opptatt av å være blant de strengeste på asylfeltet i Europa. På den andre siden viser undersøkelsen at nordmenn ønsker å vise medmenneskelighet og hjelpe til.

Politikerne må lytte

Nordmenn ønsker også å fortsette å hjelpe flyktninger. Hele 8 av 10 sier de vil bidra med klær, utstyr eller penger. Tre fjerdedeler sier at de gjerne vil hjelpe flyktninger i lokalsamfunnet sitt, slik at de skal føle seg velkomne, og 85 prosent mener det er et felles ansvar for befolkningen i Norge å bidra til integrering. Samtidig er det klart at de fleste, 8 av 10, også mener myndighetene har ansvar for dette.

- Vi har alle et ansvar for å ta imot de som kommer som flyktninger til Norge og få dem til å føle seg velkommen. Men det er myndighetene som må legge til rette for en god integrering og i større grad vise frem muligheter for nye møteplasser som kan gi flyktningbarn gode, trygge og stabile nettverk i lokalsamfunnet. Funnene i rapporten tilsier at nordmenn ønsker å bidra og bli kjent med de som kommer hit. Dette må politikerne ta på alvor, avslutter Skybak.

På lag med alle barn

For tredje året på rad arrangerer Redd Barna frivillighetsuken, Redd Barna-uka, der medlemmer og frivillige gjør en ekstra innsats for barn gjennom å synliggjøre barns rettigheter der de bor. I år er fokuset på barn på flukt.

Foto: Redd Barna

- Både politikere og folk flest kan gjøre en forskjell for at barn som har flyktet til Norge kan få det bedre. Barn som har flyktet til Norge er først og fremst barn, med rett til omsorg og beskyttelse på lik linje med alle andre barn i Norge, sier Ane Aamodt, kampanjeleder i Redd Barna.

Redd Barna-uka er i år fra 10.-19.mars, og du kan lese mer om de ulike arrangementene her.