Dette innlegget sto på trykk i Dagsavisen mandag 4. juni 2012

Foto: Redd Barna/ Mai Simonsen
Skal vi innfri barns rett til en trygg oppvekst her i Norge, må vi styrke innsatsen mot vold betydelig, sier Tover R. Wang, generalsekretær i Redd Barna

Hva gjør vi når vi er bekymret for et barn? Når bryr vi oss virkelig om nabojenta som alltid leker alene ute i gata, den stille gutten i barnehagen eller den utagerende eleven i klassen? Hvor ofte tenker vi at noen andre sikkert tar tak i dette? Hvem sitt ansvar er det å bry seg? De fleste av oss velger altfor sjelden å forstyrre.

I dag er det FNs internasjonale dag for barn utsatt for vold og overgrep. Dagen skal bidra til større oppmerksomhet om barn som utsettes for fysisk, psykisk eller emosjonelt misbruk. Redd Barna arrangerer forstyrringsuker for å belyse tematikken og sørge for at utsatte barn får bedre beskyttelse. Altfor mange barn føler seg ikke trygge i eget hjem fordi de blir utsatt for omsorgssvikt, vold og overgrep.

Forskning viser at så mange som åtte prosent av alle barn utsettes for grov vold fra én eller begge foreldre. Volden kan være fysisk eller psykisk, det kan dreie seg om seksuelle overgrep, omsorgssvikt, at barn er vitne til vold i hjemmet eller utsettes for bruk av fysisk og psykisk ydmykende straff i oppdragelsen. Spedbarn og små barn er mest utsatte. Forskning vise at mange barn blir utsatt for gjentakende grov vold, og både gutter og jenter rammes. Barnas muligheter til trygg utvikling, læring og god helse rammes hardt. Skal vi innfri barns rett til en trygg oppvekst her i Norge, må vi styrke innsatsen mot vold betydelig.

Meldeplikt, også når man er usikker

Gutten møter opp på skolen hver dag, men er uoppmerksom og læreren sliter med å nå fram. Fotballtreneren må nesten alltid sette ham på benken fordi han sloss på banen. Naboen hører ofte gutten hyle i leiligheten ved siden av. Læreren, treneren og naboen går rundt med en uro i magen. De har hver sin brikke av det store bildet. Men alle er usikre, og lar være å handle. Hadde flere av oss voksne sagt fra når vi er bekymret - delt vår ene brikke - kunne mottakeren av bekymringsmeldingen lagt puslespillet og sett hele bildet. En voksen som bryr seg er det som skal til for at gutten får hjelp. 

Vi må innse at små barn utsettes for vold, og at verdien av privatlivets fred også har sine klare begrensninger. Du trenger ikke å ha klare bevis for å melde en sak, og det er heller ikke din oppgave å foreta undersøkelser. Dersom du er usikker på om du bør melde, bør du ringe og drøfte bekymringen anonymt med barnevernet. Det er bedre å ringe en gang for mye enn en gang for lite. Privatpersoner kan melde inn en bekymring anonymt. Også barn kan melde gjennom Alarmtelefonen for barn og unge 116 111. 

Barns vonde hemmeligheter

Altfor mange barn går gjennom livet med frykt og såre minner uten at noen oppdager det. Når ingen voksne spør, holder barn ofte det som er vanskelig for seg selv. Frykten for at overgriperen blir sint, gjør at barn holder på de vonde hemmelighetene. Vi vet ikke akkurat hvor mange barn som lever med disse hemmelighetene. Forskningen er mangelfull, men vi vet at det er store mørketall.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har ansvar for at de som jobber med barn vet hvordan man håndterer alle tilfeller av omsorgssvikt. Dette må være obligatorisk pensum på alle høyskoler. I dag er det opp til hver enkelt utdanningsinstitusjon å velge hvor mye studentene skal lære. Det som læres bort er både for lite og for tilfeldig. Studenter bekrefter dette i en Redd Barna-studie. De sier selv at de lærer for lite om vold og overgrep, og at de er usikre på hvordan de skal håndtere vanskelige saker. Det må komme tydelige nasjonale krav til utdanningen, slik at studentene kommer ut som trygge og handlingsretta fagpersoner.

Alle må forstyrre!

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har ansvar for at de som jobber med barn vet hvordan man håndterer alle tilfeller av omsorgssvikt. Dette må være obligatorisk pensum på alle høyskoler. I dag er det opp til hver enkelt utdanningsinstitusjon å velge hvor mye studentene skal lære. Det som læres bort er både for lite og for tilfeldig. Studenter bekrefter dette i en Redd Barna-studie. De sier selv at de lærer for lite om vold og overgrep, og at de er usikre på hvordan de skal håndtere vanskelige saker. Det må komme tydelige nasjonale krav til utdanningen, slik at studentene kommer ut som trygge og handlingsretta fagpersoner.

Redd Barna håper at det å forstyrre kan bidra til at barna bak lukkede dører får hjelp. At barn blir sett, hørt og trodd. Slik kan vi alle bidra til et tryggere samfunn for barn og unge. Hvis kunnskapsministeren tilrettelegger for at de som jobber med barn vet hvordan de skal håndtere de vanskelige situasjonene, er vi kommet langt på vei. Men det er ikke nok. Alle voksne har et ansvar. Ikke vær redde for å ta feil. Vi ser det ikke før vi tror det. Vi må ta inn over oss at grov vold mot barn finner sted, også i vårt nærmiljø.
Vennligst forstyrr!

Dette innlegget sto på trykk i Dagsavisen mandag 4. juni 2012

Les mer om vårt arbeid mot vold og overgrep her >