Redd Barnas kampanje ABC redder barna (Rewrite the Future på engelsk) sørget i årene 2006-2010 for at ti millioner barn fikk gå på skole i land som er rammet av krig og konflikt.

Da Tove Wang ble takket av som generalsekretær denne uken, etter 40 år i organisasjonen, var det denne innsatsen som ble trukket frem av ledere i det globale bistands- og utdanningssamfunnet.

Bokstavelig talt endret verden

Storbritannias tidligere statsminister Gordon Brown er i dag FNs spesialrepresentant for global utdanning.

- Som leder av Redd Barna i Norge har du satt utdanning på kartet, spesielt for barn i konfliktområder og på alle kontinenter. Du banet vei for å sikre at utdanning er mulig for alle barn som lever i konfliktsoner, barn på flukt og barn som er internt fordrevet. Etter hvert som antall barn som er avhengig av hjelp til utdanning har vokst,  økte du innsatsen. Norge har et svært godt rykte innenfor internasjonal bistand, og mye av dette skyldes det du har oppnådd i løpet av disse årene.

Foto: Redd Barna
- Du har bokstavelig talt endret verden gjennom dine handlinger, sier Gordon Brown om Tove Wang.

- Ditt arbeid er vel ansett i alle kontinenter, du har gjort en stor forskjell i måten vi tenker på utdanning i den moderne verden og du har bokstavelig talt endret verden gjennom dine handlinger, sa han i sin videohilsen.

En annen leder innen global utdanning er Alice Albright, leder av Global Partnership for Education (GPE). Hun trekker frem Wangs politiske påvirkningsarbeid.

- I løpet av disse årene har du utvist bemerkelsesverdig ledelse, klokskap, tålmodighet og vist hvordan å navigere i vanskelige situasjoner. Du jobber ustoppelig og du skaper oppmerksomhet for barns vanskelig situasjon, spesielt for barn i krig og deres behov for utdanning. Du bidro til finansiering av GPE og er en aktør både foran og bak teppet når det gjelder støtten fra Norge, sier hun.

Et «livsverk»

En annen tidligere statsminister som kjenner Tove Wang godt er danske Helle Thorning-Schmidt, som er leder av internasjonale Redd Barnas kontor i London. Hun beskriver Toves arbeid som et livsverk.

Foto: Redd Barna
- Det lyktes Tove på et helt avgjørende tidspunkt å demonstrere verdien av investering i utdanning for barn som befinner seg i krise- og konfliktsituasjoner, sier Helle Thorning-Schmidt, som i dag leder internasjonale Redd Barna.

- Med faglig tyngde og evne til å knytte personlige kontakter, så har Tove formodet å mobilisere både mennesker og organisasjoner til å gjøre en større innsats. Det lyktes Tove på et helt avgjørende tidspunkt å demonstrere verdien av investering i utdanning for barn som befinner seg i krise- og konfliktsituasjoner. Fra å være et område med lite oppmerksomhet og minimal finansiering, er det i dag rykket opp øverst på den globale dagsorden og finansieringen er øket betraktelig.

Nils Øveraas er Redd Barnas styreleder, og svært takknemlig for innsatsen Wang har gjort på vegne av Redd Barna og ikke minst millioner av barn. Han trekker frem to av hennes evner.

- Tove har en helt spesiell evne til å snakke med mennesker, enten det er sekretæren eller statsministeren. Dessuten har hun alltid vært svært målbevisst og med en fantastisk «stayerevne», sier han.

- Krevende, spennende og givende

Rewrite the Future var den første kampanjen som alle medlemslandene i internasjonale Redd Barna gjennomførte sammen, som del av en ny måte å organiserer seg på på midten av 2000-tallet. Tove Wang ledet kampanjen gjennom fem år.

- Vi nådde fram til ti millioner barn i krig og konfliktområder. Folk sa det ikke var mulig, men det var mulig! Vi satte denne saken på den globale agendaen. Vi fikk store givere til å åpne lommeboka og skjønne at ja, barn skal ha utdanning også i krig og konflikt. Så der endret vi litt på den globale dagsorden til det beste for barn i krig og konflikt. Det var et utrolig krevende, og spennende og givende prosjekt. Og det at vi nådde frem til ti millioner barn på fem år, ja da begynner det å monne, sier Wang.

Hun mener det tettere samarbeidet mellom de internasjonale Redd Barna-medlemmene bidro til mye større gjennomslagskraft for barns rettigheter.

- Da fikk vi én tydelig stemme. Vi fikk tilgang til FNs generalforsamling, de større arenaene på regionalt nivå og vi hadde en påvirkning som vi bare kunne drømme om som enkeltorganisasjoner, sier hun.

Foto: Redd Barna
I 2015 deltok Tove Wang i Oslo Education Summit for å øke finansieringen til barn i krig og deres rett til utdanning.

En bedre verden for millioner

- Jeg tror bistand har bidratt til å skape en bedre verden for millioner av mennesker, og det skal man ikke undervurdere, selv om det har vært mye kritikk og mye kunne vært gjort annerledes.  Selvfølgelig gjør vi feil, selvfølgelig kunne vi gjort ting bedre, men man må greie å holde øye på det som faktisk fungerer og som bidrar til at de dårligst stilte får det mye bedre. Og de er det veldig mange av, sier hun.

Tove Wang har sin siste arbeidsdag denne uken, etter 40 år i Redd Barna. Hun har vært generalsekretær siden 1. januar, 2010. Mandag 8. oktober overtar Birgitte Lange jobben som ny generalsekretær i Redd Barna.

Redd Barnas «Endringsreise»

Redd Barna i Norge ble stiftet i 1946, rett etter andre verdenskrig, men i England ble Save the Children etablert allerede i 1919. Denne filmen viser endringsreisen til Redd Barna fra 1919 til i dag, fortalt av avtroppende generalsekretær Tove R. Wang. Filmen ble første gang vist på Redd Barnas landsmøte i Bergen 21-23. september 2018.