Foto: Redd Barna/Rachel Palmer
Lille Rapia får målt omkretsen av overarmen på en klinikk i May Jirgui i Niger. Redd Barna støtter mange slike klinikker i Niger, og bidrar til behandling av underernærte barn. I tillegg til kortsiktig nødhjelp må vi også tenke langsiktig, slår rapporten fast.

Ending the Everyday Emergency (”Stans den daglige nødssituasjonen”) er en rapport utarbeidet av Redd Barna og hjelpeorganisasjonen World Vision. Rapporten viser at årets matvarekrise i Sahelregionen i Vest-Afrika gjør at flere enn én million barn risikerer å bli alvorlig underernærte.

Årets krise er i realiteten et toppunkt i en kronisk krisetilstand som overvelder regionen. Folk har ikke mulighet til å skaffe, dyrke eller lagre mat, og når dette gjentar seg år etter år fører det til matmangel som rammer barna hardest. Selv i et normalår står barn i deler av Vest-Afrika overfor de dødelige konsekvensene av underernæring, og det i et langt større omfang enn andre steder i verden.

Kronisk matmangel 

- Jeg var i Vest-Afrika tidligere i år og så nok en gang hvorfor vi må legge mer vekt på sikkerhetsnett og barns motstandsdyktighet. Vi må stanse det som i dag er en konstant nødssituasjon for barna og deres familier, sier Justin Byworth, som er leder for britiske World Vision.

- Vi vet hvor skadelig det er med underernæring i oppveksten, og hvilke langtidsvirkninger det får. Det er dette vi ønsker å stoppe, og derfor kaller vi på langsiktige løsninger for å få en slutt på underernæring blant barn.

Kaller på verdens ledere 

Foto: Redd Barna/Rachel Palmer
Noura går gjennom landsbyen sin, Tonoro i Niger. Kronisk matmangel over flere år gjør de fattigste barna med familier ekstra utsatt, og i år risikerer en million barn å rammes av underernæring.

Redd Barnas Justin Forsythe peker på de underliggende faktorene til at sult rammer barn i Sahel.

- Vi vil fortsette å gå fra krise til krise med mindre vi gjør noe med årsakene til at barn blir underernærte. Millioner av barn verden over er i fare for å rammes av sult, som en følge av tørke, stigende matpriser og konflikter, sier Forsythe.

- Toppmøtet under London-OL må få verdens ledere til å jobbe sammen for å bryte den onde sirkelen av matkriser, både i Vest-Afrika og andre steder i verden.

Rapporten understreker at vi i langt større grad må satse på å gjøre folk motstandsdyktige. På den måten kan vi forbedre barns liv, og få til en drastisk redusering av antall underernærte barn i Vest-Afrika.

Hovedfunnene i rapporten:

  • Sult blant barn må være sentralt i arbeidet med motstandsdyktighet, gjennom nasjonale planer som prioriterer barn under to år og gravide kvinner.
  • Sats på småskala jordbruk og bedre ernæring, og sikre bærekraft og motstandsdyktighet – og ikke bare en økning i matproduksjonen.
  • Investér i sosiale sikkerhetsnett og tilbud til de fattigste, særlig de familiene som har konstant mangel på mat.
  • Utvikle en ny plan for hvordan nasjonale myndigheter, internasjonale donorer og organisasjoner kan samarbeide for å forebygge matkriser. Skillet mellom kortsiktig nødhjelp og langsiktig utvikling må brytes.

 

Her kan du lese hele rapporten >