Foto: Redd Barna/Jon Wang
Gry Ballestad er Redd Barnas nye nødhjelpssjef.

Rundt juletider tok Gry Ballestad over som leder for Redd Barnas nødhjelpsarbeid etter Søren Pedersen. Hun begynte i jobben på et tidspunkt der det internasjonalt koker mer enn på lenge. - Syriakrisen er den største nødhjelpssituasjonen vi har stått overfor på flere tiår. Den har nå vart i tre år og blir bare verre og verre. I november kom tyfonen som knuste deler av Filippinene. I tillegg har det blusset opp kamper både i Sør-Sudan og Den sentralafrikanske republikk. Så sett med «nødhjelpsbriller» har vi hatt en hektisk vinter og start på det nye året, sier Ballestad. 

Viktig ramme

Redd Barna møter ulike typer katastrofer med det samme fokuset på barns behov og rettigheter. Det dreier seg særlig om utdanning, beskyttelse og forebyggingsarbeid. 

Foto: Redd Barna/Hedinn Halldorsson
Utdanning i krise er et av Redd Barnas satsningsområder. - Skolen lærer barna å lese og skrive, men gir også barn i en katastrofe en viktig ramme rundt livet sitt, sier Ballestad.

- Barna skal ikke bare overleve, men også ha noe å leve for. Skolen lærer barna å lese og skrive, men gir også barn i en katastrofe en viktig ramme rundt livet sitt.

Men hva har Redd Barna å bidra med i tillegg til organisasjoner som Røde Kors og Flyktninghjelpen?

-Forskjellige organisasjoner har ulikt forskjellig fokus. Redd Barna vektlegger barns rettigheter og spesielle behov, og det er derfor viktig at vi er til stede i katastrofer for å sikre at dette blir integrert i nødhjelpsresponsen, sier Gry Ballestad. Hun legger til at Redd Barna etter hvert er blitt en stor internasjonal nødhjelpsaktør, som kan respondere raskt og stort fordi vi ofte allerede har et kontor i det aktuelle landet. 

Gode resultater

Foto: Redd Barna
Katastrofefond og etablert tilstedeværelse gjør at Redd Barna kan respondere raskt når kriser oppstår. Bildet er fra Filippinene kort tid etter tyfonen Haiyan rammet store områder i november i fjor.

- Det er også en fordel at Redd Barna bygger opp et katastrofefond som vil gi oss mulighet til å handle raskt. Det vil gi Redd Barna en større uavhengighet, og gjør at vi kan hjelpe der vi mener behovet er størst uten å være avhengig av midler fra donorer. Katastrofefondet vil også gjøre det mulig for Redd Barna å rykke ut fort og effektivt. Redd Barna fokuserer på å bygge opp og utvikle kvaliteten i nødhjelpen. Dette arbeidet bærer gode frukter: Nødhjelpen er bedre koordinert, den kommer fortere ut, treffer bedre ofrenes behov og som en konsekvens dør det færre. 

- Vi ser særlig i Asia at forebyggende arbeid blir bedre og bedre, slik at færre mister livet enn i tilsvarende naturkatastrofer tidligere. Signalene vi får fra Filippinene er positive og forteller at de ulike organisasjonene klarer å gi stadig bedre nødhjelp uten å gå i beina på hverandre, og at hjelpen blir mer effektiv, forteller Gry Ballestad.