Foto: FOTO: REUTERS/Doriam Morales fra AlertNet
Ofrene etter den tropiske stormen Agatha hviler ut i et evakueringssenter i Guatemala By 2. juni.

Mer enn 180 mennesker har dødd i flommer og jordras i Mellom-Amerika i det første tropiske uværet denne orkansesongen. Lørdag feide den tropiske stormen Agatha inn over Guatemala med en vindstyrke opp i 75 kilometer i timen.

Agatha har lagt 2000 hus i Guatemala totalt i ruiner; 6188 hjem er delvis ødelagt. Minst 150 000 personer er evakuert. Av dem bor minst 34 000 mennesker i midlertidige sentre for huslølse. Tusener av mennesker var allerede evakuert på grunn av utbruddet til vulkanen Pacaya ved byen Antigua Guatemala rett sør for landets hovedstad. Vulkanutbruddet krevde ett menneskeliv.

Store ødeleggelser

Nå er ytterligere 92 mennesker bekreftet omkommet av stormen, som har ført til det kraftigste regnet i Guatemala på 60 år. Vulkansk aske har allerede dekket hovedstaden Guatemala By og stengt flyplassen. Nå øker asken faren for flommer fordi den påvirker byens avløpssystem.

Foto: REUTERS/Daniel LeClair fra AlertNet
Den tropiske stormen Agatha har etterlatt seg store ødeleggelser. Veier har kollapset og broer falt sammen. Det gjør redningsarbeidet vanskelig. Mange hjem er begravet i leire og minst 180 personer er omkommet.

Stormen Agatha har også rammet El Salvador. Der er foreløpig elleve mennesker bekreftet omkommet, mens drøyt 5000 mennesker bor i evakueringssentre. Mange av disse midlertidige sentrene er skoler. Også Honduras er truffet av uværet. Der er ni mennesker meldt døde og rundt 2500 personer evakuert. 505 hus og fire skoler skal være ødelagt.

Veier og infrastruktur er ødelagt i både Guatemala, El Salvador og Honduras, og alle de tre sentralamerikanske landene har erklært katastrofetilstand.

Nødhjelpsarbeidet i gang

Redd Barna har programmer i alle de tre landene. Mye av arbeidet vårt er rammet av stormen. Nå jobber våre ansatte på spreng med å få full oversikt over skadene. Vi samarbeider også tett med myndighetene om nødhjelpsarbeidet.

Allerede før Agatha herjet Guatemala, drev Redd Barna nødhjelp til sultrammede barn og deres familier. Nå er vi i ferd med å utvide nødhjelpen i disse områdene. Blant annet planlegger vi å hjelpe til med reparasjonen av de viktigste veiene slik at folk i de hardt rammede, avsidesliggende områder igjen skal få veikontakt med utenverdenen.

I El Salvador har Redd Barna allerede delt ut drikkevann og regnponchoer i flere evakueringssentre, i tillegg til å sikre at barna og familiene som allerede får hjelp gjennom våre programmer har tak over hodet, beskyttelse og nok mat.