Foto: Redd Barna
I en av leirene i Haradh i Jemen lever familier under tøffe forhold, i telt med dårlig sanitærsystem og lite privatliv. Rundt 500 000 mennesker er på flukt i eget land.

Konflikter både sør og nord i Jemen har jaget nærmere en halv million barn med deres familier på flukt i eget land. De har ingen inntekter, liten tilgang til utdanning og helsetilbud for barna, og kan ikke returnere til sine hjemsteder. Stadig flere blir helt og holdent avhengige av humanitær hjelp. De trenger desperat rent vann, mat, husly og medisinsk hjelp.

Jemen er et av de mest utfordrende landene i verden for familier. Mødre og barn har en alarmerende dårlig helse, selv sammenlignet med andre utviklingsland. Ett av 13 barn i Jemen dør før de rekker å fylle fem år – det er dobbelt så mange som i andre land i regionen. Ifølge Redd Barna er Jemen blant de tre verste landene å være mor i på verdensbasis.

Politisk ustabilitet, konflikt og høye matpriser fører til at flere millioner ikke får nok mat, og antall undernærte barn under fem år stiger. Barn som lider av underernæring risikerer å få andre sykdommer, som diaré, lungebetennelse, malaria, meslinger og HIV. Sult svekker immunforsvaret, og slike sykdommer varer som regel lengre og blir mer alvorlige enn hos barn som får nok og riktig mat.

Helsetjenestene i Jemen strever med å takle det store antallet mennesker som trenger behandling. For lite midler over lang tid, store mengder mennesker som er fordrevet og nedprioritering av helsehjelp på landsbygda gjør at svært mange lever uten tilgang til livreddende hjelp. Folk på flukt fra sine hjem som bor i vertslandsbyer har så godt som ingen tilgang til helse- og ernæringstjenester.

Trenger helsetilbud 

Foto: Redd Barna
Barna i flyktningleirene har lite å ta seg til. I tillegg til å behandle barn for underernæring skaper Redd Barna trygge leke- og læreområder for barn.

Redd Barna undersøkte hvordan familiers tilgang til helsehjelp var i områdene Amran og Sa’ada. Her manglet hele 80 prosent av helsesentrene medisinsk utstyr, medisiner, helsepersonell og møbler. De klarte ikke å tilby grunnleggende helsetjenester til det store antallet mennesker som trengte det.

Leger, sykepleiere og jordmødre er avgjørende for at barn skal overleve. Uten dem kan ingen vaksiner deles ut, ingen livreddende medisiner skrives ut og ingen kvinner vil få profesjonell støtte under en fødsel.

Redd Barna arbeider for å møte behovene for helsearbeidere og fasiliteter ved å gi helsehjelp til barn i 29 landsbyer i 12 ulike distrikter som er rammet av konflikt. Vi støtter både permanente og mobile helseteam som undersøker og behandler folk. Vi behandler underernærte barn etter at de har blitt funnet av helsearbeidere som reiser rundt der folk oppholder seg.

Hvert team består av tre lokale frivillige. De jobber på klinikken en dag i uka, og de andre dagene drar de rundt i landsbyene. De undersøker om barn og kvinner er underernærte, og informerer familier om hva de selv kan gjøre for barnas og sin egen helse.

Så langt har Redd Barna nådd ut til nærmere 85 000 kvinner og barn med livreddende helsetilbud. Vi planlegger for å nå ut til ytterligere 30 000 familier.