Foto: Pax forlag
Maria Amelie ga papirløse et ansikt gjennom boken "Ulovlig norsk". For ett år siden ble hun pågrepet utenfor Nansenskolen.

 Å være papirløs betyr ikke at man mangler ID-papirer, men norske oppholdspapirer. Hovedtyngden av papirløse i Norge er asylsøkere som har fått endelig avslag, men som ikke kan returneres med tvang. Det bor 400 papirløse barn i Norge. De kommer fra land foreldrene mener det er utrygt å vende tilbake til. Nå har de papirløse barnas situasjon blitt enda vanskeligere, etter at deres foreldre i fjor mistet muligheten til å arbeide.

Uverdig situasjon

Torsdag 12. januar er det ett år siden Maria Amelie ble pågrepet utenfor Nansenskolen. Maria Amelie har gjennom sin bok ”Ulovlig norsk” gitt papirløse asylsøkere et ansikt. Hun forteller også mye om hvordan det er å være asylbarn i Norge uten rettigheter. Den harde behandlingen av Maria Amelie bidro til å sette fokus på situasjonen for Norges papirløse, og på den svært strenge tilnærmingen til denne gruppen. Nansenåret 2011 ble avsluttet uten en løsning for papirløse, men med et voksende folkekrav som spredte seg fra Trondheim til Bergen, Stavanger og Sandnes, med partipolitiske flertall for et krav om humanitet og pragmatisme i møtet med en av de mest sårbare gruppene i Norge.

- Det lever i dag altfor mange barn i en uverdig og usikker situasjon. Regjeringen må ta ansvaret for en bedre politikk for disse barna og sette en grense for hvor lenge et barn kan leve uten avklart status i Norge, sier Janne Raanes, leder for Norgesprogrammet i Redd Barna.

Foto: palestinerleir.no
Siden 5 april 2011 har en gruppe palestinske flyktninger og asylsøkere demonstrert for å få bli i Norge. Noen av palestinerne har fått endelig avslag og vedtak om utvisning, etter mange år med venting og håp. Palestinerne har ikke hatt rett til å arbeide eller studere mens de har ventet på svar i Norge. Palestiner-teltleiren ble opprettet som en demonstrasjon mot denne asylpraksisen.

Ny innsats

Papirløskampanjen fortsetter nå med et nytt år med innsats for papirløses rettigheter. Regjeringen holder på med en stortingsmelding om barn på flukt, som kommer denne våren. Som den foreløpig siste byen i en lang rekke, behandler Oslo bystyre i januar et forslag om en løsning for papirløse. For å vise sin støtte til de mange papirløse som lever i Norge, arrangerer kampanjen et lystog i Oslo torsdag 12. januar. Lystoget begynner på Jernbanetorget og går opp Karl Johans gate til Stortinget, der det blir appeller og musikk. Trine Skei Grande, leder, i Venstre og Heikki Holmås, innvandringspolitisk talsperson i SV er blant dem som skal holde appeller. I tillegg kommer det representanter for Palestinerleiren og Etiopiske asylsøkeres forening. Etter demonstrasjonen inviteres alle til Palestinerleiren i Hausmannsgate 14. Både Redd Barna og PRESS, Redd Barnas ungdomsorganisasjon stiller seg bak Papirløskampanjen. Det arrangeres også markeringer i Harstad, Haugesund, Sandnes og Førde.