Foto: UNHCR/Alexis Duclos
Mange av bana i Libya sliter med traumer fra krigen. Mer enn ett av ti barn er plaget av mareritt, sengevæting og stamming.

Redd Barna advarer mot at mangelen på en vanlig skolehverdag gjør det vanskeligere for barn å takle traumatiske opplevelser under en konflikt. Barn som har måttet flykte fra sine hjem er spesielt utsatt. Libyske psykologer har gjennomført undersøkelser blant barnefamilier, og fant ut at flere enn ett av ti barn er plaget av mareritt, sengevæting og stamming.

Det er umulig å vite hva som foregår i mange av områdene hvor kampene fortsatt pågår, fordi hjelpeorganisasjonene ikke slipper til der. Redd Barna frykter likevel at skolene ikke vil kunne åpne ved skolestart i september, og oppfordrer myndighetene til å gjøre alt de kan for å sikre at noen av skolene kan gjenåpne.

– Vi er svært bekymret over at barn vil sakke akterut i sin utdanning hvis skolene ikke blir åpnet. Men dette handler også om å hjelpe barn med å takle traumene de får på grunn av konflikten. Mange har symptomer på stress og sjokk. Får de komme tilbake på skolen vil de få et trygt og normalt miljø hvor de kan begynne å bearbeide traumene, sier El Khidir Daloum, som er britiske Redd Barnas regiondirektør i Midt-Østen.

Mange skoler, inkludert 43 skoler i Benghazi øst i Libya, er stengt fordi de fungerer som midlertidige boliger for familier som har flyktet fra kampene. Andre skoler er stengt i solidaritet med de som måtte stenge på grunn av krigshandlinger andre steder i landet. I tillegg er mange foreldre redde for å la barna gå på skolen.

– Det er mange bevæpnede menn overalt som skyter i luften, så foreldrene vil ikke la barna gå ut av huset, sier Daloum.

Redd Barna samarbeider med UNICEF om å støtte arbeidet med å skape aktiviteter for flere enn 8000 barn i skoler og samfunnshus øst i landet. Vi hjelper også barn med å bruke sine naturlige evner til å takler katastrofer, gjennom workshops for de mellom 10 og 14 år som har blitt fordrevet på grunn av kampene. I tillegg blir lærere kurset i hvordan de kan hjelpe barn som er traumatisert.

Redd Barna ber om at alle parter i Libya beskytter barn fra farene som er forbundet med den politiske uroen.