Foto: Redd Barna/Line Hegna

Årets landsmøte ble holdt mens vi står midt i en dramatisk flyktningkatastrofe.

- Det går en skilta sti fra Sicilia til Nordkapp, en sti ingen skulle måtte gå, sa styreleder Nils Øveraas i sin åpningstale til landsmøtet.

Også fredagens fagseminar var preget av at rekordmange barn er på flukt. Rådgiver i Redd Barna Kristin Ingebrigtsen arbeider med barns beskyttelse og holdt en sterk innledning om situasjonen for barn i Syria og på flukt i nabolandene og i Europa. Frivillige som arbeider på mottak og med familier som nylig er bosatt i norske kommuner, ga innsikt i hverdagsutfordringer for barn som kommer til Norge.

Foto: Redd Barna/Line Henga
Felipe Badilla er Frivillig på Refstad og Bjørnebekk flyktningmottak, han holdt et foredrag om frivillig aktivitet i mottak på fagseminaret på fredagen.

Medlemsorganisasjon

Diskusjonen om landsmøtesyklus ble sentral. Delegatene diskuterte hvor ofte Redd Barnas øverste organ skal møtes og hvordan demokratisk deltakelse best fremmes i Redd Barna. Ny landsmøtesyklus på hvert tredje år ble vedtatt, i tråd med internasjonale Redd Barnas strategiperioder. Det var enighet om behovet for å etablere nye møteplasser for å styrke og videreutvikle Redd Barna som en sterk medlemsorganisasjon.

Nils Øveraas og Sigrun Møgedal ble gjenvalg som henholdsvis styreleder og nestleder, og tre nye medlemmer kom også inn i hovedstyret.

Foto: Redd Barna/Line Hegna
Kristine Becke delegat fra regionen Øst-Sør og Hlin Grung fra representantskapet var aktive delegater under lørdagen og søndagens forhandlinger.

Ber om politisk handling

Landsmøtet vedtok tre eksterne uttalelser. De ba regjeringen om et internasjonalt lærerløfte og om nye tiltak for å gi beskyttelse og omsorg til barn på flukt. Landets ordførere ble bedt om sikre beredskapsplaner i skoler og barnehager for å sikre at seksuelle overgrep mot barn avdekkes og forebygges.