Mange barn har hatt det spesielt vanskelig hjemme under koronakrisen. Alle skolens ansatte må være forberedt på å hjelpe.

 

På vegne av Redd Barna har Opinion gjennomført en spørreundersøkelse til lærere i grunnskolen og videregående.

To av tre lærere svarer at de enten ikke har fått, eller bare har fått mangelfull opplæring i hva de skal gjøre om de er bekymret for at elever opplever omsorgssvikt, vold eller overgrep.

– Dette er svært bekymringsfullt. Spesielt nå som vi vet at mange barn har hatt det vanskelig hjemme på grunn av koronasituasjonen. Flere barn kan ha opplevd høyt konfliktnivå, rusa foreldre, vold og overgrep i denne krevende tiden som har satt mange familier under ekstra stress, sier Monica Sydgård, leder for Redd Barnas Norgesprogram.

Har ikke opplegg

Halvparten av lærerne sier at de ikke har den veiledningen og undervisningsopplegget de trenger for å undervise barn om vold og seksuelle overgrep. 13 prosent har svart at de ikke vet.

Samtidig viser tall fra Nasjonalt kunnskapssenter mot vold og traumatisk stress (oktober 2019) at

  • 1 av 10 barn har opplevd gjentatt vold hjemme
  • 1 av 5 barn har blitt utsatt for psykisk vold
  • 1 av 20 barn av blitt utsatt for grov vold – som å bli kvalt, sparket eller banket opp
  • Hele 6 prosent har opplevd seksuelle overgrep fra en voksen

 

Nesten halvparten av barna som har opplevd vold og overgrep har aldri fortalt det til noen. En viktig årsak til dette er at mange barn ikke har lært at vold og overgrep er ulovlig, at det aldri er deres skyld, og at det faktisk er mulig å få hjelp.

Like viktig som smittevern

Redd Barna ber kunnskapsminister Guri Melby snarest mulig gi beskjed til alle skoler om at de må sette av tid på planleggingsdagene ved skolestart til å gi alle skolens ansatte opplæring i hvordan håndtere vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt.

I tillegg må skolene legge en plan for hvordan de skal gi alle elevene nødvendig kunnskap om disse temaene igjennom skoleåret.

– Vi mener at regjeringen burde hatt ivaretakelse og oppfølging av barna i vanskelige situasjoner like høyt på agendaen som smittevern da skolene åpnet igjen, sier Sydgård.

Se Redd Barnas fem tips for å snakke med barn om vold

Alle må være forberedt

Redd Barna har flere ganger etterlyst en egen veileder for hvordan skoler og lærere i samarbeid med hjelpeapparatet, i forbindelse med at barna kommer tilbake til skolen, skal følge opp elevene de er bekymret for. 

Redd Barna ber om at det legges tydelige politiske forventninger om at dette arbeidet prioriteres.

Ifølge FNs barnekonvensjon har alle barn en rett til å bli beskyttet mot vold og overgrep.

– Det er viktig at hver eneste lærer, sosiallærer og helsesykepleier på hver eneste skole må være forberedt på og rustet til å fange opp og hjelpe de barna som har hatt det spesielt vanskelig hjemme. Som kan ha vært utrygge, livredde, blitt slått eller misbrukt, sier Sydgård.

Se Redd Barnas undervisningsressurser om vold og overgrep 

 

 

Få oppdatering og tips fra Redd Barna

Hold deg oppdatert på Redd Barnas arbeid i Norge og verden. Få viktige nyheter, fine historier og nyttige tips. Fordi barndom betyr alt.