Foto: Redd Barna/Philip Crabtree
- Redd Barna håper Norge vil stille tydeligere krav til midler for utdanning, sier Redd Barnas generalsekretær Tove Wang. Her avbildet på skolebenken i Jordan.

Verdens utdanningsledere er samlet til kronerulling i regi av Det Globale Partnerskapet for Utdanning. Redd Barna stiller seg bak mobiliseringen. - Men hvis pengene erstatter nasjonale myndigheters egne skolebudsjetter, eller ikke fordeles rettferdig, har vi sviktet de fattigste og mest marginaliserte barna, sier Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna som deltar på konferansen i Brussel.

Bryter barns rettigheter hver dag

Barns rett til utdanning brytes hver dag. 57 millioner barn står utenfor skoleportene og omtrent det dobbelte sitter på skolebenken i flere år uten å lære grunnleggende ferdigheter. Det er i dag flere barn i skolen som ikke lærer enn barn som ikke får gå på skole. Skolen som så mange barn har gledet seg til å begynne på, blir en stor skuffelse. Det Globale Partnerskapet har som mål å samle inn 3,5 mrd. dollar til utdanning mellom 2015 og 2018.

Foto: Redd Barna/Hanne Bjugstad
Barn på skole i Kambodsja.

- Børge Brende en mulighet til å gå foran og øke norske bidrag til Det Globale Partnerskapet for Utdanning. Redd Barna håper at han også vil stille tydelige krav til at midlene går dit behovet er størst, og at innsatsen må være etterprøvbar. Bare slik kan utdanning bidra til utvikling for de fattigste, påpeker Tove R. Wang. 

Globalt partnerskap for utdanning

Det globale partnerskapet for utdanning har som målsetning å tette hva de anser som et internasjonal finansieringsgap på utdanning. Partnerskapets andre giverkonferanse har som mål å samle inn 3,5 milliarder dollar til utdanning mellom 2015 og 2018.

Se partnerskapets Pledge Report fra konferansen her >