Foto: Redd Barna/Inge Lie
– Når verdens øyne begynner å se en annen retning står vi i fare for å glemme familiene som har mistet alt. Mange steder fortsetter konflikten, og mat er det fortsatt mangel på. Hvis vi glemmer barna, vil den skjøre fremgangen raskt reverseres. De barna som vi har reddet, vil nok en gang stå i fare for å dø av sult og sykdommer, sier hun.

Etter 30 år med borgerkrig øyner Somalia et lite håp om fred og positiv utvikling. Landet står ved et veiskille – med blant annet ny grunnlov og nyvalgt president. Fremgangen i Somalia er godt synlig i Mogadishus gater; en mini byggeboom, økende boligpriser, restauranter som åpner langs kysten og rykter om at hovedstanden snart skal få sitt første femstjerners hotell. Dessuten returnerer mange somaliere nå til hjemlandet.

– All fremgangen i Mogadishu viser et land på bedringens vei, men til tross for dette er den humanitære krisen langt fra over. Den humanitære situasjonen vil trolig bli verre, særlig i sørlige og sentrale deler av Somalia de kommende månedene på grunn av mangel på nedbør og dårlige avlinger. El Nino forventes å tvinge flere mennesker på flukt, føre til utbrudd av vannbårne sykdommer og matvaremangel i sentrale områder i sør, sier Redd Barnas rådgiver på barns beskyttelse, Kristin Ingebrigtsen.

Fremgangen kan reverseres

Hun frykter at den positive utviklingen i landet kan føre til en forverring av situasjonen til de mest utsatte og sårbare gruppene i Somalia.

– Når verdens øyne begynner å se en annen retning står vi i fare for å glemme familiene som har mistet alt. Mange steder fortsetter konflikten, og mat er det fortsatt mangel på. Hvis vi glemmer barna, vil den skjøre fremgangen raskt reverseres. De barna som vi har reddet, vil nok en gang stå i fare for å dø av sult og sykdommer, sier hun.

Ingebrigtsen sier at det internasjonale samfunnet fortsatt må ha fokus på den humanitære situasjonen parallelt med støtte til langsiktig utvikling.

– Barn dør av sykdommer og sult hver dag. Det er fortsatt konflikt i landet, med dødsfall, uro og et økende antall internflyktninger som resultat, sier Ingebrigtsen.

Foto: Redd Barna/Jan Grarup
Dollo Ado, Ethiopia, Oct.2011

1,36 millioner på flukt i eget land

1,36 millioner mennesker i Somalia er drevet på flukt i eget land på grunn av sult og konflikt. Over én million mennesker bor i overfylte flyktningleirer i nabolandene. Bare i Kenya bor det i dag en halv million somaliske flyktninger. Mange finner nå veien tilbake til Somalia. Mer enn to millioner somaliere har akutt behov for humanitær hjelp, men behovene er mye større enn hjelpen som er tilgjengelig.

Unge trenger fremtidshåp

I følge en ny FN-rapport er 70 prosent av Somalias befolkning under 30 år. Antall unge i Somalia er økende, da en kvinne i gjennomsnitt føder 6,2 barn. Arbeidsledigheten er fortsatt skyhøy. I alderen 15-64 år er 54 prosent av menneskene arbeidsledige, en økning fra 47 prosent i 2002.

– Somalias største og mest sårbare gruppe, barn og unge, blir glemt i den etterlengtede og positive fremgangen i landet. Unge mennesker i Somalia mangler tilgang på muligheter innen utdanning og arbeid. Dette skaper grobunn for mye frustrasjon og misnøye. Landet trenger et radikalt skifte i politikken og holdningene for å sette somaliske barn og unge på utviklingsagendaen, dersom freden skal sikres i hele landet, sier Ingebrigtsen.

Foto: Redd Barna/Ingrid Lund
I følge verdens helseorganisasjon (WHO) dør en tredjedel av barn på grunn av underernæring. Vanlige sykdommer som diare, malaria og akutte luftveissykdommer fortsetter å true små barn og deres mødre.

Hun sier at unge somaliere ønsker å kunne få et nytt fremtidshåp. De trenger å få tilgang til trygge steder for utdanning for å stabilisere og skape seg en tryggere hverdag. De unge drømmer om å få muligheten til å tjene til livets opphold i fred og de ønsker å delta i beslutninger som angår dem.

Redd Barna åpnet nylig midlertidige læringsområder i Mogadishu, som gir 1600 barn og unge tilgang på utdanning og beskyttelse. I sørlige og sentrale deler av Somalia gir vi barn tilgang til utdannelse gjennom blant annet å gjenoppbygge skoler, gi lærere undervisningsmateriell og støtte sårbare husholdninger.

Redd Barna har arbeidet i Somalia i 40 år. Vi arbeider spesielt mot mennesker som er drevet på flukt i sitt eget land og familier som huser flyktninger. Vi har programmer innen utdanning, beskyttelse, helse, ernæring, sanitær og hygiene.