Foto: Redd Barna/Nyani Quarmyne
Gambo Outi (cirka 43) holder sin 11 måneder gamle datter Ouma Salamatou. Datteren er ett av stadig flere barn i Sahel-området som blir rammet av akutt underernæring.

Millioner av mennesker over hele Sahel-området vil sulte i de kommende månedene hvis ikke verdenssamfunnet setter av mange millioner dollar til nødhjelpsarbeidet de neste månedene, advarer hjelpeorganisasjonene Redd Barna, Oxfam, World Vision og Action Against Hunger.

De fire store internasjonale hjelpeorganisasjonene prøver å nå nesten seks millioner mennesker i regionen med livreddende nødhjelp i Sahel-området. Men så langt har vi bare klart å sikre en tredel av pengene som trengs. De fire organisasjonene behøver nærmere 250 millioner dollar eller nesten 1,43 milliarder kroner, men har så langt bare klart å skaffe 52 millioner dollar eller 297 millioner kroner.

Mangler 200 millioner dollar

Action Against Hunger planlegger å nå 1 million mennesker med nødhjelpen sin, men har bare klart å skaffe en tredel av pengene de trenger for å nå dette målet. På samme måte har Oxfam bare en tredel av pengene de trenger for å nå 1,2 millioner mennesker. Redd Barna har bare skaffet 15 prosent av pengene vi trenger for å hjelpe 2,5 millioner mennesker i Sahel og World Visions plan om å nå 1,1 millioner mennesker er kun 20 prosent finansiert.

Foto: Redd Barna/Frederique Boursin
En mor holder barnet sitt mens det undersøkes for akutt underernæring i Somgandé flyktningleir i Burkina Faso.

Sammenlagt betyr dette at over to millioner mennesker ikke får den livreddende nødhjelpen de har rett på. Hvis pengetørken fra internasjonale givere fortsetter, vil det høyst sannsynlig føre til at alle hjelpeorganisasjonene må kutte i programmene sine. Også FN merker godt finansieringskrisen. Organisasjonen har bare sikret under halvparten av de 724 millioner dollarene eller drøyt 4,1 milliarder kronene de trenger for å gjennomføre prosjektene sine.

Pengebehovet kommer antageligvis til å vokse ytterligere ettersom situasjonen i Sahel gradvis forverrer seg utover sommeren.

Stadig flere underernærte

Hjelpeorganisasjonene ser en stadig flere underernærte mennesker over hele Sahel. Derfor krever vi nå en donorkonferanse for å få rike regjeringer og giverorganisasjoner til å gi de pengene som må til for å gjennomføre en skikkelig nødhjelpsoperasjon i Sahel.

Foto: Redd Barna/Nyani Quarmyne
Vann og matmangelen er akutt i Sahel-området. Alhaji er ett av mange barn som må gå lenger og lenger for å hente vann til familien i Tessaoua i Niger.

– I Tsjad er antallet akutt underernærte nå allerede høyere enn katastrofegrensen på 15 prosent. Antallet personer som kommer til våre matutdelingssentre stiger dramatisk. Mer enn 2000 akutt underernærte barn ble innlagt for behandling i Kanem alene. Vi trapper opp nødhjelpsprogrammene våre og sender stadig flere eksperter ut i felt, men ytterligere innsats trengs for at ikke situasjonen skal bli enda verre, sier Action Against Hunger’s regionale representant i Vest-Afrika, Patricia Hoorelbeke.

I Mauritania skal Oxfam fylle minst 70 000 menneskers desperate behov for mat og rent vann. Så langt ligger imidlertid organisasjonen bare an til å kunne hjelpe halvparten av disse menneskene – fordi Oxfam fremdeles mangler mer enn 1,3 millioner dollar til det livsviktige arbeidet.

– Det er ingen tvil om at familier over hele Vest-Afrika nå er i ferd med å komme inn i en farlig periode. Vi har allerede sett kvinner som elter etter korn inne i maurtuer for å overleve. Vi er klare til å bringe nødhjelp til millioner av mennesker, men tiden er i ferd med å renne ut før krisen vokser seg enda større, og vi trenger desperat mer penger. Vi oppfordrer FN om å arrangere en giverkonferanse så raskt som mulig for å sikre at de 15 millioner menneskene som nå står i fare for å bli rammet av sult ikke blir stående uten den nødhjelpen de så desperat trenger, sier Oxfams regionale policy-sjef i Vest-Afrika Steve Cockburn.

Foto: Redd Barna/Rachel Palmer
– Vi har visst om den ulmende sultkatastrofen i Sahel-området i månedsvis, men uten penger er det lite vi kna gjøre for å stoppe den, sier Redd Barnas Vest-Afrika-direktør Jeremy Stoner.

Livsviktig å trappe opp nødhjelpen

I Niger har Redd Barna bare kunnet gi livsviktige pengeoverføringer til én av ti familier som de planlegger å hjelpe.

– Vi ser allerede at antallet underernærte barn som trenger hjelp øker. Med mindre vi kan trappe opp programmene våre, kommer dette antallet til å vokse seg enda større. Hvis vi handler raskt, kan vi redde tusener av liv. Vi har visst om den ulmende sultkatastrofen i Sahel-området i månedsvis, men uten penger er det lite vi kna gjøre for å stoppe den. Å få bukt med underernæring – som den vi ser her i Vest- og Sentral-Afrika, bør stå høyt oppe på dagsordenen når G8-lederne møtes i USA neste måned, sier Redd Barnas Vest-Afrika-direktør Jeremy Stoner.

– Vi må gripe inn nå for å beskytte barns liv mot ødeleggende underernæring og sult. Vi ser at folk går til ekstreme handlinger for å takle krisen. Noen familier spiser blader rett fra trærne, andre sliter med å kunne gi barna ett måltid om dagen. Vi må handle nå før de mest sårbare dør av sult og underernæring, som egentlig kunne vært forhindret, sier World Visions nødhjelpssjef Chris Palusky.

I Niger har mangel på penger hindret World Vision fra å nå over 15 000 underernærte barn med et livreddende ernæringsprosjekt og 22 000 med rent vann.

– Dette er en desperat situasjon. Vi har sett hvordan våre nødhjelps- og rehabiliteringsprosjekter kan redde liv og beskytte lokalsamfunn mot fremtidige kriser når pengestøtte er tilgjengelig, sier Chris Palusky.