Foto: Redd Barna/Tomas Drefvelin
Klimarommet kan brukes i samfunnsfag, RLE og naturfag. Det passer for elever fra 5. til 9. klasse. Klimarommet tar opp alvorlige problemstillinger, men er også lekent, med masse farger og filmer.

Det magiske klasserommet er et digitalt undervisningsmateriell som gir barn og unge mulighet til å lære på en aktiv og engasjerende måte. I det nye Klimarommet forteller barn fra forskjellige land om hvordan klimaendringene påvirker dem, og hvordan de jobber for å stoppe og tilpasse seg disse. Elevene kan se på film, ta klimaeksamen, si sin mening og gjøre oppgavespill mens de lærer om klimaendringene og barns rettigheter. Klimarommet oppfyller kompetansemål i samfunnsfag, RLE og naturfag.

Forklarer årsakene

- Det nye Klimarommet er lettere å bruke, det er mer lekent, med mer farger og flere filmer. Det passer best for elever fra 5. til 9.klasse, så dette klasserommet fungerer også for eldre elever enn de andre rommene Redd Barna har utviklet, sier Guro Bakke Håndlykken, rådgiver i Redd Barna.
Nytt er at det hele starter med en film. Åpningsfilmen forklarer årsakene til klimaendringene og hvorfor dette er et så stort problem. Filmen er dramatisk, og skal engasjere. Når en lærer bruker Klimarommet i undervisningen, vil elevene se introduksjonsfilmen sammen før de begynner å utforske de ulike delene selv. Filmen forklarer blant annet hva drivhuseffekten er.
- Filmen kan virke skummel, og det er derfor vi sier at klimarommet passer best for de litt eldre elevene. Men så er det også alvorlig med klimaendringer. Med Klimarommet vil Redd Barna vise hva barn i Norge og rundt om i verden gjør for å stoppe klimaendringene, og engasjere flere norske barn til å handle. Klimaendringer kjenner ingen grenser, sier Håndlykken.

Foto: Redd Barna/Tomas Drefvelin
Redd Barna håper det nye Klimarommet vil engasjere norske barn i miljøspørsmål. Barn har rett til å vite hva klimaendringer er, og til å si sin mening og bli hørt. Klimaendringene kan føre til brudd på barns rettigheter.

Truer barns rettigheter

Klimaendringene truer barns rettigheter. Alle barn har rett til god helse, utdanning og en trygg framtid, men klimaendringer hindrer mange barn i å få dette. Alle barn vil bli berørt av klimaendringene, men det går hardest utover de barna som allerede er mest sårbare, og da særlig barn i fattige land.

- Miljøproblemene er globale, og derfor er det eksempler fra Norge i dette klasserommet om klimaendringer. Barn har også rett til å si sin mening og bli hørt. Barn har rett til å vite hva klimaendringene er, og få kunnskap til å gjøre seg opp en mening. Politikerne har plikt til og ansvar for å lytte til barna og hva de sier, sier Håndlykken.

Derfor har Redd Barna en side i Klimarommet der barna kan si sin mening. Redd Barna får inn barns meninger, og kan bruke dette i sitt arbeid.

Foto: Redd Barna/Tomas Drefvelin
Klimarommet fungerer best hvis elevene selv får navigere seg rundt i de ulike delene. Det er lett å klikke seg frem og tilbake, og elevene får utforsket, reflektert over og gjort seg opp en mening i klimaspørsmål.

Unik mulighet

Nytt med Klimarommet er en klimaeksamen som elevene skal ta, hvor de får bestått elle ikke bestått. Denne bør de helst ta til slutt. Det er mange filmer i det nye Klimarommet. Det er også memory-spill, quiz, og flere muligheter til å svare på spørsmål eller godkjenne påstander.
Meningen er at elevene skal tilegne seg kunnskap ved å se film og lese, og så skal de tenke selv og løse oppgaver. Redd Barna anbefaler lærere til å bruke en dobbelttime på Klimarommet, det er også fint å sette av tid til å diskutere og snakke i klassen.
- Klimarommet er morsomst hvis elevene selv får klikke seg rundt. Det er lett å navigere seg frem og tilbake. Vi håper så mange som mulig vil bruke dette opplegget i undervisningen. Klimaendringer er vår tids største utfordring, dette har enorme konsekvenser for barn rundt om i verden. Klimarommet gir barn og unge en unik mulighet til å utforske, reflektere og bli aktive i klimaspørsmål, sier Håndlykken.

Lærere og andre som vil bruke Klimarommet og bestille undervisningsmateriell kan gjøre det her.

Det magiske Klimarommet er gratis å bruke, og er laget med støtte fra Norad.