Foto: Redd Barna
Fungerende humanitærsjef i Redd Barna, Nora Ingdal, beskriver situasjonen for sivilbefolkningen i Gaza. Her besøker hun en palestinsk skole i november i fjor.

Konflikten mellom Israel og Palestina har utviklet seg i en retning som virker håpløs når Israels bakkestyrker nå er på vei inn i Gaza. Samtidig forteller fungerende humanitærsjef i Redd Barna, Nora Ingdal, om takknemligheten våre kollegaer uttrykker over nordmenns engasjement, både økonomisk og gjennom deltakelse i sosiale medier.          

- Folk har vært innesperret i ti dager til en jevn lyd av bombing, sier Nora Ingdal som selv har bodd og jobbet i Gaza i mange år. - Dette er den varmeste tiden av året, med temperaturer opp mot 40 grader, og det rapporteres om svært dårlig tilgang på vann, da mange av bombene har ødelagt vanninstallasjoner og kloakksystemer som igjen fører til forurensning.

Fem timers hvile

Foto: Redd Barna/Jozef Nateel
Kø under den fem timers lange våpenhvilen i går. Mange hadde ikke vært utenfor hjemmet på ni dager, og hvert fall ikke våget seg til butikk eller sentrumsstrøk.

Nattens utvikling til bakkeinvasjon rammer en sivilbefolkning med allerede store behov, etter ti dager uten å få tak i forsyninger.          

- Folk har vært forhindret fra å gå ut, og begynner å gå tomme for mat. Noen kom seg ut i går, under den fem timers lange våpenhvilen, men siden bankene er stengte var det få som hadde kontanter til varer.

- Tilgang på mat og vann er absolutt de mest prekære fysiske behovene, forteller Ingdal, som er glad for at Redd Barna også fikk utnyttet den fem timers våpenhvilen til distribusjon av mat og vann i går.

En klokkestyrt, fem timers, våpenhvile viser hvor ekstrem situasjonen nå er. Spesielt er dette farlig for barn som egentlig har sommerferie og bare vil leke.          

- Det at folk har vært innesperret så lenge har ført til at noen barn rett og slett ikke har orket mer, og har løpt ut på tak, eller ned på stranda for å leke… Og det er en stor risiko. Tre barn ble drept på et tak i går ettermiddag, rett etter våpenhvilen. De kom seg ikke inn igjen i tide. Barn følger jo ikke med klokka når de er midt i lek, sier Ingdal.

FN slår alarm om psykiske følger

FN rapporterer i dag om 57 900 barn med akutt behov for psykososial støtte. Tallet er basert på antall mennesker som har opplevd død i nære relasjoner og alvorlige materielle skader i sitt nærmiljø. Redd Barna er spesielt bekymret for traumene barn nå blir utsatt for.        

- Det er en enorm psykisk belastning å være innesperret, forteller Ingdal. – Foreldre jeg har snakket med forteller hvor vanskelig det er å holde seg oppe for barna. Mange klarer heller ikke det og bryter sammen. En jeg snakket med fortalte at dette er hans største belastning - å unngå å vise at han også ble redd når bombene drønner.

Trusler fra alle retninger

Foto: Redd Barna/Jozef Nateel
Befolkningen på Gazastripen blir nå angrepet fra alle kanter. Bildet er fra den humanitære våpenhvilen i går.

65 000 soldater er nå på vei inn med stridsvogner i Gaza. De kommer fra alle retninger - nord, sør, øst, vest. NRK melder i dag at stridsvogner har kjørt inn rett gjennom boliger. I morgentimene i dag meldes det også om barn som er drept av skudd og raketter fra krigsskip.          

- Bakkeinvasjonen utgjør en stor forskjell rent psykisk, forteller Ingdal. - Folk vet at soldater kan storme huset ditt når som helst, noe som gir en helt annen trusseldimensjon.  

Ingen steder trygge

I Gaza finnes det både skoler som er drevet av FN-systemet og av palestinske myndigheter. Redd Barna jobber kun med FN-drevne skoler i Gaza, etter at Hamas tok kontroll over de myndighetsdrevne skolene i 2007.          

- Mange har søkt tilflukt på skoler, forteller Ingdal. - Det bor rundt 23 000 mennesker i 24 FN skoler akkurat nå. Men hele 47 FN-skoler som har blitt truffet av bombeangrep til nå, så dessverre er ingen steder trygge.

Beskyttelse av skolebygg er spesielt viktige i krig, fordi det finnes en internasjonal enighet om at de skal skjermes for all krigføring, da dette ofte er eneste sted som kan tilby en viss form for trygghet. Redd Barna fordømmer all bruk av skoler i krig, og vil følge opp angrep på skoler med norske myndigheter som har lovet å ta internasjonalt lederskap på beskyttelse av skoler i sin nye stortingsmelding.

Klare til nødhjelpsrespons

Foto: Redd Barna/Jozef Nateel
Redd Barna er klare til nødhjelpsrespons så fort forholdene tillater det. - Det som skjer nå, ligner situasjonen i 2009, forteller Nora Ingdal. - Da var det bakkeinvasjonen som førte til størst skader.

Takket være Redd Barnas katastrofefond har kontoret i Norge allerede gitt noe penger til en nødhjelpsrespons i Gaza. Vi er også innstilt på å bidra mer når nødhjelpsresponsen trappes opp, med hjelp fra norske støttespillere. Ansatte i Gaza rapporterer om klargjorte pakker med mat og andre nødvendigheter, som vil leveres ut så fort forholdene tillater det. Gjennom partnere har vi nådd 360 familier med psykososial støtte, gjennom å oppsøke rammede familier sivilt.        

- Det at folk gir økonomisk støtte til Redd Barna, betyr alt i en sånn situasjon. Takket være individuelle givere kan vi bevilge penger til umiddelbar hjelp når forespørselen kommer, forteller Ingdal.          

- Det betyr også masse at det norske folket engasjerer seg i sosiale medier. Når du sitter der og blir bombet fra alle kanter, og tenker at folk kun bryr seg om fotball-VM, gir det håp å kjenne at verden ser deg.

Redd Barna er klare til nødhjelpsrespons. Hva skal til for å sette den i gang?

- Våpenhvile, svarer Ingdal kontant. - Vi må ha en våpenhvile. Det er livsfarlig å bevege seg ute. Det er også livsfarlig å være hjemme, for ingen vet når og hvor den neste bomben lander. Det finnes ingen trygge steder i Gaza akkurat nå.