Foto: Redd Barna/Rosie Thompson
Ei syrisk jente har illustrert sine tanker rundt det å gifte seg allerede nå.

Barneekteskap eksisterte i Syria også før krigen. 13 % av alle ekteskap inkluderte barn. For syriske flyktningjenter i Jordan er denne risikoen nå fordoblet. En fjerdedel av alle syriske ekteskap som registreres i Jordan i dag involverer ei jente under 18 år. Halvparten (48 %) av disse igjen må gifte seg med menn som er ti år eldre eller mer. Dette viser tall fra

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
.  

Redd Barna ser at ekstrem fattigdom, og økende frykt for seksuelle misbruk i syriske flyktningmiljø, fører til at foreldre føler seg tvunget til å gifte bort døtrene sine for å gi dem beskyttelse. 

- Barneekteskap er fryktelig ødeleggende for jentene som rammes, sier Redd Barnas kommunikasjonssjef Line Hegna. - Jenter som gifter seg før de er 18 er mer utsatt for vold i hjemmet, og ekteskapet kan ødelegge helsa deres. De unge kroppene utsettes for ekstrem risiko hvis, eller når, de blir gravide. 

Behov for penger og sikkerhet

Foto: Redd Barna/Rosie Thompson
I brudekjolebutikken i Za'atari møter vi 14 år gamle Hala.

Redd Barnas rapport viser flere grunner til at familier velger å gifte bort døtrene sine. Som flyktninger mangler syriske familier inntektsmuligheter og er avhengige av begrensede ressurser. Samtidig ser de et stort behov for å beskytte døtrene sine mot seksuelle overgrep. Dette presset fører til at mange ser på barneekteskap som beste løsning på flere store bekymringer. 

- Konsekvensene for jenters helse kan være fysiske og psykiske, og noen ganger dødelige, påpeker Hegna. - Jenter under 15 år har fem ganger større risiko for å dø under fødsel enn voksne kvinner.

Barn som dropper ut av skolen risikerer i større risiko barneekteskap. Samtidig avslutter barn som giftes bort ofte utdanningen, da det er forventet at konen er hjemme og steller mann og hjem - og etter hvert også får barn.  

Motstand fra mødre

Foto: Redd Barna/Rosie Thompson
Maha er bare 13 år, men har allerede vært gift ett år. Mannen hennes er ti år eldre, og de er enige om at Mahas far ville valgt annerledes om ikke krigen hadde skjedd.

Redd Barna-rapporten Too Young to Wed viser også motstanden i noen flyktningfamilier, der jentenes mødre nekter å gifte bort barnet sitt. Redd Barna har snakket med mødre, som forklarer at de synes jentene sine er for unge, og først og fremst bør fullføre sin utdanning. 

- Disse jentene har allerede blitt utsatt for mer enn barn skal etter krig og flukt fra sitt eget land, sier Hegna. – De risikerer sosial isolasjon, stress og misbruk. Redd Barna, og partnere, driver opplysningsarbeid med barn, unge og foreldre i Jordan med fokus på å forebygge risikoen for barneekteskap. Fra programmer med syriske flyktninger, og tidligere konflikter, vet vi at det fins løsninger på dette. The International Centre for Research on Women anbefaler fem strategier vi jobber etter:

  • Styrke jentene ved hjelp av informasjon, kunnskap og støttenettverk
  • Gi økonomisk støtte til jenter og deres familier
  • Utdanne og kurse foreldre og medlemmer av lokalsamfunnet
  • Gi jenter tilgang på kvalitetsutdanning
  • Jobbe for støttende lover og regelverk. 

 

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.