Foto: WISE
Onsdag kveld mottok Tove R. Wang (lengst t.v.) en pris på vegne av Redd Barnas arbeid for utdanning til barn i krig og konflikt.

Under Wangs ledelse har Redd Barna klart det mange anså som for vanskelig å gjøre; nemlig å tilby utdanning til barn i land rammet av krig.

I fem år har Tove R. Wang ledet arbeidet med Redd Barnas internasjonale kampanje Rewrite the Future, eller ABC redder barna på norsk. Rewrite the Future ble lansert i 2006 og har bidratt til å gi over ti millioner barn i land berørt av krig og konflikt et bedre skoletilbud. I tillegg har 1,4 millioner barn fått mulighet til å gå på skolen for første gang.

Økt oppmerksomhet

Av 400 prosjekter som ble vurdert av juryen under World Summit for Innovative Education – WISE – ble Rewrite the Future pekt ut som én av seks vinnere. Qatar har tatt en internasjonal rolle som pådriver for utdanningssaken.

- Prisen gir økt global oppmerksomhet til utdanning for barn berørt av krig og konflikt. Arbeidet vårt blir på denne måten kjent for de ett tusen utdanningsaktører og –eksperter på konferansen. Prisen forplikter oss også til å fortsette å levere kvalitetsutdanning til barn berørt av konflikt, sier Wang.

Wang har jobbet i bistandsbransjen i 30 år, inkludert ti år i land som Yemen, Sri Lanka og Zimbabwe. I 2006 ble hun leder av den internasjonale kampanjen som for første gang innledet et tett samarbeid mellom de internasjonale Redd Barna-medlemmene. Wang ble generalsekretær i norske Redd Barna 1. januar 2010.

Juryens uttalelse

I 2006 lanserte internasjonale Redd Barna kampanjen Rewrite the Future etter bekymringer over det lave antall barn i skolen spesielt i land rammet av konflikt og fattigdom (CAFS – Conflict affected fragile states). Kampanjen hadde som mål å gi åtte millioner barn et bedre skoletilbud og sikre skolegang til tre millioner barn som sto utenfor. I tillegg til at dette arbeidet skjedde i mer enn 20 land påvirket Redd Barna regjeringer, donorer og internasjonale institusjoner for å få dem til å forstå den viktige betydningen utdanning har i å beskytte disse barna, samt sørge for at flere penger ble satt av.

Fire år senere har man lykkes med å få 1,4 millioner barn til skolebenken for første gang. Kvaliteten på skolegangen til ytterligere ti millioner er forbedret, takket være lærerutdanning og gjennom arbeidet med utdanningsmyndigheter. Eksempel på resultater er  regler mot fysisk avstraffelse og andre skadelige tradisjoner.

Mange andre aktører i denne sektoren mente det ville være for komplisert å gi utdanning til barn i land rammet av krig, men dette er ikke lenger tilfelle. Takket være kampanjearbeidet og rapporten Education for All Global Monitoring Report er det nå viden akseptert at disse landene utgjør det største hinderet mot å oppnå Tusenårsmålet for utdanning. De fleste FN-byråer, donorer og internasjonale bistandsorganisasjoner har nå forpliktet seg til å øke ressursene til utdanning i disse landene. (Redd Barnas oversettelse fra engelsk)

Se reportasjen fra Al Jazera fra møtet med 1250 delegater fra over 100 land i Doha her: