Redd Barna, Kirkens Nødhjelp og Forum for Utvikling og Miljø inviterer til debatten. De lanserer samtidig en fersk rapport om IMFs fokus på fattigdomsreduksjon. Rapporten konkluderer med at det er lite som tyder på at IMF har fått et økt fokus på fattigdomsreduksjon sammenlignet med tidligere. Rapporten, som er skrevet av den uavhengige tenketanken Development Finance International, kommer derfor med en rekke anbefalinger på hva IMF kan gjøre for å bøte på dette.

Utviklingspolitisk rådgiver Gunvor Knag Fylkesnes fra Redd Barna mener at IMF har underprioritert arbeidet med å bekjempe fattigdom: – Det er lite som tyder på at IMF har fulgt opp sin egen intensjon om å ha ”et økt fokus på vekst og fattigdomsreduksjon” i sine nye lån til lavinntektsland. Dette kan i verste fall hindre land fra å nå tusenårsmålene, og fattige og marginaliserte blir frarøvet sine rettigheter, sier Fylkesnes.

Sigbjørn Johnsen mener Redd Barna løfter en viktig debatt: – Norge har lenge vært opptatt av hvordan IMF best mulig kan ivareta sin rolle i lavinntektsland. Denne rapporten er et viktig innspill i denne diskusjonen. Jeg ser fram til arrangementet om dette temaet i forbindelse med IMFs vårmøte i Washington DC.

I panelet med Johnsen sitter også Sierra Leones finansminister Samura Kamara, IMFs representant Hugh Bredenkamp og rapportforfatter Matthew Martin fra Development Finance International. Debatten vil sette fokus på hvordan IMF kan sikre at lån til fattige land bidrar til å bekjempe fattigdom og oppnåelse av tusenårsmålene.

– Dersom vi skal ha en sjanse for å nå tusenårsmålene i fattige land så er det helt nødvendig at IMF trapper opp fokuset på områder som helse og utdanning. Vi ser derfor frem til å ha en diskusjon om hvordan IMF kan gjøre dette, men også hvordan land som Norge og Sierra Leone kan bidra inn i arbeidet, avslutter Fylkesnes.

Rapporten kan lastes ned her: Enhancing the IMFs Focus on Growth and Poverty Reduction in Low Income Countries