Foto: Redd Barna/Rachel Palmer
Denne familien er en av mange som bor midlertidig på Amdan barneskole i Bentiu etter at de har vendt hjem til Sør-Sudan etter å ha bodd som flyktninger i Khartoum.

– Rundt 500 000 av disse vil være barn. Mange av disse barna vil bli boende på gata eller i midlertidige tilfluktsrom uten tilgang på nok mat eller rent drikkevann, sier Redd Barnas nødhjelpsekspert Tom Howells, som for tiden jobber i Sør-Sudan. 

Dårlige boligforhold, matmangel og skittent vann gjør barna mer sårbare for sykdommer. Mulighetene for medisinsk hjelp for de hjemvendte flyktningene er imidlertid små.

Familier som allerede lever på eksistensminimum i Sør-Sudan åpner nå hjemmene sine for hjemvendte slektninger. Plutselig skal langt flere mennesker dele de samme mat- og vannressursene. Noen familier er nå vertskap for opptil fire hjemvendte familier.

– Jeg har sett ett enkelt, lite hus der det bor hele 58 personer nå, forteller Tom Howells.

Situasjonen er nå på bristepunktet for mange lokalsamfunn. Regionen hadde en alvorlig mangel på brønner, sykehus og skoler allerede før strømmen av hjemvendte flyktninger startet. Og de fasilitetene som faktisk finnes, er ofte i områder som det er svært vanskelig å nå.

Mange mennesker har allerede vendt hjem for å stemme ved folkeavstemningen som avgjør om Sør-Sudan blir et eget, selvstendig land. Valgkontorene stengte 15. januar, og så langt viser rapportene at avstemningen har vært en stor suksess.

Valgdeltagelsen har langt oversteget de 60 prosentene som er nødvendig for at resultatet skal være godkjent. Valgresultatet vil bli offentliggjort senest innen en måned. 

Foto: Redd Barna/Rachel Palmer
Deltagelsen i folkeavstemningen om Sør-Sudan skal løsrive seg og bli et selvstendig land har hatt stor deltagelse.