Foto: Eivind Nitter / Redd Barna
Barn i Haukeliveien barnehage i Oppegård ser på en av animasjonsfilmene fra «Kroppen min eier jeg».

 

– Det skal være naturlig for barna å prate om, ikke være flaut, ikke være vanskelig, sier pedagogisk leder Camilla Sandøy i Haukeliveien barnehage. Haukeliveien er en av barnehagene som har vært med og testet ut opplegget «Kroppen min eier jeg – i barnehagen».

Statssekretær Jorunn Hallaråker Heggelund var med til barnehagen i Oppegård da Redd Barna nylig lanserte det nye samtaleopplegget.

Under lanseringen fikk statssekretæren se hvordan det gjennomføres med visning av «Kroppen min eier jeg»-animasjonsfilmene og deretter en samlingsstund med barna der pedagogen bruker samtalekort for å snakke med barna om det de har sett i filmen.

Barna lærer om hva som er lov og ikke lov, om retten til å bestemme over sin kropp, og hvem de kan snakke med om de føler seg redde eller opplever at noen ikke respekterer deres grenser.

Bestill Kroppen min eier jeg – barnehage

 

Foto: Emma Doyle / Redd Barna
Statssekretær Jorunn Hallaråker Heggelund (t.v.) får overrakt undervisningspakken av Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna. I midten styrer i Haukeliveien barnehage, Therese Michelet.

Glad for grundig arbeid

Statssekretæren var imponert over hvordan barnehagen gjennomførte opplegget. Hun mener samtaleopplegget «Kroppen min eier jeg – i barnehagen» er viktig.

– Mange voksne som forteller om overgrep de opplevde som barn, sier at de ikke visste at det var unormalt eller feil før mange år senere. Jeg håper at «Kroppen min eier jeg» gjør at alle barn vet sine rettigheter, sine grenser, og hva et overgrep er, sier Heggelund.

Hvorfor skal ansatte i barnehagen snakke med barn om kropp, grenser og overgrep?

– Kropp, grenser og overgrep er vanskelige temaer, men desto viktigere at vi har trygge voksne som kan snakke med barn på deres nivå om dette, sier hun.

Statssekretæren er opptatt av at barn må få kunnskap om retten til beskyttelse, og at de må få den tidlig.

– Å komme tidlig inn er noe av det viktigste vi kan gjøre for å forebygge vold og overgrep. Jeg er veldig takknemlig for at Redd Barna har gjort et så grundig arbeid med dette samtaleopplegget.

Se mer om Redd Barnas arbeid for å bekjempe seksuelle overgrep mot barn > 

Foto: Eivind Nitter / Redd Barna
Camilla Sandøy, pedagogisk leder i Haukeliveien barnehage i Oppegård, med ett av ønskene fra barn og unge i Redd Barns materiell for å bekjempe overgrep.

Har vært etterlengtet

Redd Barna har samarbeidet med fagfolk fagpersoner, organisasjoner og barnehager over hele landet i utviklingen samtaleopplegget som er tilpasset barn mellom fire og seks år. Opplegget består av fire animasjonsfilmer, samtalekort til bruk sammen med barna, og et hefte som gir råd og veiledning for forberedelser og hva man gjør i etterkant, og hvordan man følger opp et barn som forteller.

De fire animasjonsfilmene «Kroppen min eier jeg» er produsert av Bivrost film for Redd Barna og NRK Super, og finansiert av blant annet Barne- og familiedepartementet.

Redd Barna har tidligere laget undervisningopplegg til filmene for skolen, og nå lanseres endelig et opplegg som barnehager kan ta i bruk. Det er det mange barnehager som har ventet på.

– Jeg anbefaler det virkelig til alle barnehager. Det er et fantastisk materiale å bruke. Det er en gavepakke, sier Camilla Sandøy i Haukeliveien barnehage.

Foto: Eivind Nitter / Redd Barna
Etter hver animasjonsfilm er det samlingsstund med barna der de snakker om det de har sett.

Viktig å ta samtalen tidlig

En undersøkelse fra 2019 avdekker at så mange som ett av 20 barn blir utsatt for seksuelle overgrep fra en voksen. 1 av 5 har opplevd seksuelle krenkelser fra jevnaldrende.

14 prosent av jentene og 8 prosent av guttene var under 6 år ved første overgrep begått av en voksen. 

– Dette viser hvor viktig det er å komme inn tidlig. Barn må få kunnskap om kropp, grenser og seksuelle overgrep – før de trenger den, sier Silje Vold, spesialrådgiver i barns beskyttelse mot vold og seksuelle overgrep i Redd Barna.

– Barna må vite hva overgrep er, at det aldri er barns skyld, og hvordan de kan få hjelp. Det forebygger overgrep, også mellom jevnaldrende, og det gjør det lettere for barn som opplever krenkelser å si i fra til trygge voksne, sier Vold.

Se film om samtaleopplegget - Kroppen min eier jeg - barnehage:

 

Bestill materiell gratis i posten eller last ned her: 

Kroppen min eier jeg – barnehage

 

Materiellet kan lastes ned og bestilles på bokmål, og lastes ned på nord-samisk.