Foto: Redd Barna/Mats Lignell
– Vi ser en enorm forbedring. Tidligere opplevde vi ofte at barn og kvinner døde i barsel. Mange kvinner fødte hjemme fordi de ikke hadde penger til å føde på sykehuset. Etter at helsetjenester ble gratis, hører vi nesten ikke at barn og kvinner dør under og i forbindelse med fødselen, sier Saida Alieu.

Sierra Leones helsereform tilbyr gratis helsetjenester for 1,5 millioner kvinner og barn. Tradisjonelt har Sierra Leone vært det landet i verden med høyest barnedødelighet. Ett av fem barn dør før de fyller fem år.

– Det er en enorm forbedring etter at gratis helsetjenester ble introdusert. Tidligere opplevde vi ofte at barn og kvinner døde i barsel. Mange kvinner fødte hjemme fordi de ikke hadde penger til å føde på sykehuset. Etter at helsetjenester ble gratis, hører vi nesten ikke at barn og kvinner dør under og i forbindelse med fødselen, sier Saida Alieu, som har 18-års erfaring som helsearbeider i Kroo Bay, et av slumområdene i Freetown.

Redd Barna har bygget et nytt helsesenter i Susan's Bay, som åpnet i mars 2012. Senteret behandler 25 pasienter hver dag, har syv sykepleiere og to helsearbeidere. Organisasjonen støtter også helse- og sanitærarbeid i Kroo Bay and Susan's Bay i Freetown, med mer.

Ber utenriksministeren ta et krafttak

Regjeringen har bevilget 650 millioner ekstra til tiltak mot barne- og mødredødelighet. I dag diskuteres bistandsbudsjettet for 2013 i Stortinget. Redd Barna ber regjeringen prioritere flere helsearbeidere, og at folk skal ikke betale for grunnleggende helsetjenester.

Foto: Redd Barna/Mats Lignell
Regjeringen har bevilget 650 millioner ekstra til tiltak mot barne- og mødredødelighet. I dag diskuteres bistandsbudsjettet for 2013 i Stortinget. Redd Barna ber regjeringen prioritere flere helsearbeidere, og at folk skal ikke betale for grunnleggende helsetjenester. Bildet viser Prince Nelson, 32 år gammel, med datteren Princess, 17 måneder gammel, fikk gratis hjelp på en helseklinikk i Susan's Bay in Freetown, Sierra Leone.

– Redd Barna ber utenriksminister Espen Barth Eide om å ta et krafttak for universell helsedekning. Alle mennesker skal ha et helsetilbud, uansett hvor de bor og om de er fattig eller rik. Når verdens ledere i 2013 skal diskutere hvilke globale utviklingsmål vi skal ha etter 2015, må universell helsedekning stå helt sentralt, sier Loraas.

Han sier at for å kunne redusere dødeligheten blant barn og mødre effektivt og langsiktig, må Norges globale helsepolitikk og bistandspenger bidra til at også de fattigste og mest marginaliserte barn og kvinner sikres gode helsetjenester, uten at det betyr økonomisk ruin. 

Verden mangler 4,3 millioner helsearbeidere

Verdens helseorganisasjon har regnet ut at verden mangler minst 4,3 millioner helsearbeidere.

– Uten flere helsearbeidere er det ikke mulig å oppnå universell helsedekning. Hvem skal ta imot barn, gi råd om ernæring og helse og sette vaksiner? Den opplagte konsekvensen av den akutte mangelen på helsearbeidere, i mange land og regioner, er at det ikke finnes noe tilbud om grunnleggende helsetjenester til de som trenger det mest, sier Loraas.

Han sier at investeringer i reformer som sikrer universell helsedekning vil ha store positive, sosiale og økonomiske ringvirkninger for samfunnet – og for global utvikling. Redusert dødelighet og bedre helse gir bedre produktivitet i befolkningen. Derfor kaster investeringer i universell helsedekning og helsearbeidere meget godt av seg i et samfunnsøkonomisk perspektiv.