-En svært gledelig nyhet som er viktig for barns helse og overlevelse, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

Bryter retningslinjer  

I 2018 lanserte Redd Barna rapporten «Don’t push it» som viser hvordan de seks største morsmelkerstatningsselskapene driver kynisk og aggressiv markedsføring for å øke profitten. Verdens Helseorganisasjon (WHO) sine retningslinjer for markedsføring av morsmelkerstatning skal hindre at nybakte mødre påvirkes til å velge morsmelkerstatning der amming er mulig. Rapporten viste hvordan alle de seks selskapene systematisk bryter disse retningslinjene i flere land.

Foto: Hacienda Film AS
Redd Barna avslører i filmen «På barnas bekostning» at selskapene deler ut gratisprøver med morsmelkerstatning til nybakte mødre i Kambodsja.

Oljefondet er storinvestor 

Det norske oljefondet er en av de største investorene i morsmelkerstatningsindustrien. Oljefondet har barns rettigheter som ett av sine fokusområder i den etiske forvaltningen. Redd Barna har derfor bedt Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter Oljefondet, om å bruke sin innflytelse til å få selskapene til å følge reglene.

Handler om liv eller død 

Foto: Lisa Brodshaug/Redd Barna
WHOs retningslinjer forbyr reklamekampanjer for morsmelkerstatning.

Bakgrunnen for kravet er at det medisinske tidsskriftet The Lancet har anslått at 823 000 barn kunne overlevd hvert år om de ble ammet. Morsmelkerstatning er et legitimt og nødvendig produkt, når babyer ikke kan få morsmelk. Men når morsmelk kan gis, viser all forskning at det er best. For barn i fattige deler av verden kan det handle om liv eller død. Morsmelk bidrar blant annet til å bygge opp immunforsvaret. Barn som ikke får morsmelk sine fem første levemåneder, har ni ganger større risiko for å dø av lungebetennelse enn et barn som ammes. Flaskemating er risikosport når hygienen ikke er god og når det ikke finnes kjølemuligheter. Barn som får mat på andre måter enn gjennom amming har derfor også dobbelt så stor risiko for å dø av diaré. 

Oljefondet kan påvirke

7. februar lanserte NBIM sin årlige rapport om ansvarlig forvaltning. Rapporten er en gjennomgang av hvordan fondet driver aktivt eierskap opp mot selskapene de investerer i, og hvilke sektorer og tema de særskilt har jobbet med. Redd Barna er veldig glade for å se at markedsføring av morsmelkerstatning er løftet opp, og at dette er et arbeid NBIM vil fortsette også framover.

– Dette viser at NBIM tar arbeidet med barns rettigheter på alvor. FNs barnekomitéslårfast at amming er en menneskerettighet, og markedsføring av morsmelkerstatning henger nært sammen med dette. Det spiller en rolle hva verdens største statlige investeringsfond forventer av selskapene de investerer i. NBIMs dialog med selskapene vil kunne få store positive ringvirkninger, avslutter Birgitte Lange. 

Skriv under vår underskriftskampanje mot kynisk markedsføring av morsmelkerstatning