Foto: REUTERS/Yannis Behrakis fra AlertNet
En protestant i legger seg ned på gaten i Kairo mens han "ber Gur frigjøre Egypt fra Mubarak, som han sier til nyhetsbyrået Reuters.

Redd Barna er alvorlig bekymret for meldingene om at barn har havnet midt i kampene som de politiske protestene i Egypt har ført til. Øyevitner forteller at også barn er involvert i protestene. Nå som stemningen er så anstrengt i den egyptiske hovedstaden Kairo, er det stor fare at disse barna kan bli ofre for volden.

Så langt har mer enn 300 mennesker blitt drept og flere tusen er skadet over hele Egypt i de politiske opptøyene de siste dagene. Antall dødsoffer er forventet å stige fremover; både tilhengerne og motstanderne av president Hosni Mubarak har varslet flere demonstrasjoner.

– Barna må beskyttes

– Kombinasjonen av den svært anspente atmosfæren, rivaliserende politiske demonstranter og våpen på gata setter barna i stor fare. Vi vil sende en krystallklar melding til alle egyptere om at de har ansvar for å beskytte barna, sier Redd Barnas landdirektør i Egypt, Jane Gibreel.  

I mangel på offentlige sikkerhetspatruljer, har lokale komiteer satt opp bemannede veisperringer for å beskytte nabolagene sine. Redd Barna er bekymret for sikkerheten til barna som hjelper til med å forsvare nabolagene sine mot kriminelle gjenger.

Tolvåringer på nattevakt

Gutter helt ned i tolvårsalderen har vært med fedrene, brødrene og naboene sine på nattlige vaktpatruljer for å stoppe plyndring og andre kriminelle aktiviteter. Disse barna er i fare fo rå bli utsatt for vold selv.

– Konsekvensen for barnas om blir fanget i urolighetene selv kan være ødeleggende, både når det gjelder deres umiddelbare sikkerhet og deres psykiske helse på lang sikt. Hver eneste egypter må sørge for at barna er så trygge som mulig i disse turbulente tider, sier Jane Gibreel.

Foto: Wikimedia Commons/Muhammad Ghafari
Tusener av mennesker demonstrerer mot Egypts president Hosni Mubarak. Redd Barna er bekymret for barnas sikkerhet.