Vil du bli bøssebærer?

    Du kan hente bøsse på følgende Redd Barna-kontorer:
  • Oslo: Storgata 38, åpent lørdag fra klokken 10 til 17 og søndag fra klokken 11 til 18.
  • Tromsø: Storgata 88 (over Brillehuset), åpent lørdag fra klokken 11 til 15.
  • Kristiansand: Arkivet i Vesterveien 4, åpent lørdag fra klokken 10 og utover, kan også ringe 915 57 026.
  • Trondheim: Kjøpmannsgata 5, åpentstore deler av lørdag og søndag.
  • Bergen: Teatergt. 15, åpent lørdag klokken 11 til 13 og søndag klokken 12 til 14.

Foto: Redd Barna/Ingrid K. Lund
Redd Barnas frivillige (bak fra venstre) Martin Fjeld, Katrin Wilde, Ida Gundersen, Therese Eriksen, Winnie Nyheim, (foran fra venstre) Kaja Ebbing, Fatima Elkadi og Najat Elkadi stilte alle gladelig opp med bøsse for å samle inn penger til Redd Barnas nødhjelpsaksjon på Haiti.

– Det er fem år siden sist Redd Barna satte i gang en bøssebæreraksjon på denne måten. Det var under tsunamien. Vi har et stort medlemsapparat som vi nå mobiliserer for å hjelpe barna på Haiti. Opp mot to millioner barn kan være rammet av katastrofen, og situasjonen er nå så alvorlig at vi tar i bruk alle midler for å samle inn penger til hjelpearbeidet, sier Redd Barnas generalsekretær Tove Romsaas Wang.

Lokallag over hele Norge starter nå en dør-til-dør-aksjon til inntekt for Redd Barnas hjelpearbeid på Haiti. Også barn og unge er ivrige etter å gjøre sitt for jordskjelvofrene, forteller Irene Christiansen. Hun er leder for Drammen Redd Barna.
 
– Dette er en katastrofe uten sidestykke, og da ønsker vi i Drammen Redd Barna å gjøre noe. Vi har snakket med barn fra Røyken som også gjerne vil gjøre sitt for å hjelpe barna på Haiti, så de blir med oss ut med bøsser for å samle inn penger, forteller Christiansen.

Innsamling i rushtiden

Foto: REUTERS/Eduardo Munoz fra AlertNet
Damer står i kø for å få utdelt mat i Haitis hovedstad Port-au-Prince. Behovet for nødhjelp i det jordskjelvrammede landet er enormt.

I Oslo stilte åtte frivillige opp for å samle inn penger i ettermiddagsrushet til Redd Barnas nødhjelpsoperasjon.

– Vi prøver å bidra i en vanskelig situasjon. Jeg regner med at folk er interessert i å støtte det viktige hjelpearbeidet; dette er en bra sak å samle inn penger til, sier Therese Eriksen, som er en av Redd Barnas frivillige ved Løren transittmottak.

Den første ettermiddagen med bøsseinnsamling i Oslo ga 7815 kroner til nødhjelpsarbeidet.

Nødhjelpen når frem

Situasjonen på Haiti er fortvilet. I naturkatastrofer er barn ekstra utsatt for utnyttelse, vold og overgrep. Mange barn er alene. De har mistet foreldre og hjem. Nå trenger de beskyttelse, husly, mat, vann og medisiner.

Redd Barna er godt i gang med hjelpearbeidet. Den første Redd Barna-lastebilen fullastet med mat, vann og nødhjelpspakker med hygieniske artikler som tannpasta, håndklær og såpe er nå kommet til Haitis hovedstad Port-au-Prince fra nabolandet Den dominikanske republikk.

– I går kveld delte vi ut medisiner og annet utstyr til 14 sykehus og klinikker; i dag fortsetter vi dette arbeidet, forteller Redd Barnas nødhjelpsekspert Kate Conradt, som er på plass i Port-au-Prince.

Foto: REUTERS/Jorge Silva fra AlertNet
Barna på Haiti trenger din hjelp! Derfor har Redd Barna satt i gang en bøsseaksjon i hele Norge.