Foto: Wikipedia/ EU
Nobels Fredspris for 2012 skal tildeles Den europeiske union (EU)

I år skal 12 elever fra Kampen og Vålerenga skole arrangere Redd Barnas fredsprisfest for fredsprisvinneren.
 
 - På TV snakker de om EU, er det de som har vunnet? Barna venter spent når dørene åpnes og Thorbjørn Jagland kommer ut. Han bekrefter at det er EU som har fått prisen. Det skåles i champagnebrus og klappes lett.

Foto: Redd Barna/ Jon Wang
Her har komiteen akkurat fått beskjed om at EU har fått fredsprisen. Det skåles i champagnebrus og klappes lett.

Kun barna og CNN som intervjuer vinneren

Hvert år siden 1997 har skolebarn møtt opp ved Oslo Rådhus for å feire vinneren av Nobels fredspris. Det skjer om formiddagen samme dag som den offisielle fredsprisoverrekkelsen 10. desember. I år er festen inne på Nobels fredssenter. 

 
Etter litt diskusjon kommer det frem at det kun er CNN og barna i festkomiteen som får snakke med fredsprisvinneren før de mottar prisen.
 
- Det er utrolig kult da, jubler alle i kor.

Foto: Redd Barna/ Jon Wang
Jeg finner ikke ut hvem som er sjefen? Tror dere at vi kanskje skal invitere alle landene som er med i EU? Det er mye de unge lurer på.

Gleder seg til fest

Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels Fredspris for 2012 skal tildeles Den europeiske union (EU). Unionen og dens forløpere har gjennom mer enn seks tiår bidratt til å fremme fred og forsoning, demokrati og menneskerettigheter i Europa.
 
- Jeg tror at EU fikk fredsprisen fordi de startet unioen rett etter andre verdenskrig. Tanken var å forene alle landene slik at de ikke skal krige mer, sier Alexandria (12). Og det fikk de jo til, legger hun til. En av de andre barna legger til at mottoet til EU er; enhet i mangfold. Det syntes alle at er et fint utgangspunkt.
 
Jeg finner ikke ut hvem som er sjefen? Tror dere at vi kanskje skal invitere alle landene som er med i EU? Jeg er spent på hvem som kommer? Hvorfor er det 12 stjerner i flagget til EU?
 
Spørsmålene er mange og de unge setter i gang med planleggingen mot den store dagen 10. desemember. Det er ingen tvil om at barna gleder seg.

Foto: Redd Barna/ Jon Wang