Foto: Privat
Byen Rockhampton i Queensland er blant de områdene i Australia som er hardest rammet av flommen. Dette bildet viser hovedinnkjøringen til byen.

De rekordstore vannmassene har allerede kostet minst 30 personer livet i Queensland, i det som ligger an til å kunne bli den dyreste naturkatastrofen i Australias historie. Nå er flommen i ferd med å spre seg til flere australske delstater; også New South Wales og nå sist Victoria er rammet. Stadig flere steder regnes flommen nå som den verste på 100 år.

Redd Barnas ansatte i de hardt rammede byene Rockhampton, Emerald og Queenslands delstadshovedstad Brisbane jobber nå på spreng for å gi barna i evakueringssentrene trygge lekeområder. Der kan barna leke og bearbeide de dramatiske opplevelsene fra da vannmassene drev familiene på flukt sammen med andre barn og under overoppsyn fra spesialtrenede voksne.

Foto: Redd Barna/Marc O'Riley
Jeremy (7) kom sammen emd faren sin til evakueringssenteret QEII stadion i Brisbane. Jeremy syntes synd på barna som har mistet alle eiendelene sine i flommen, så han tok med seg sparkesykkelen sin for å gi den til flomofrene.

Pusterom for barna

– Ettersom flomvannet stiger, vokser også barna og deres familiers behov for hjelp gjennom krisen. Redd Barna har sendt nødhjelpsekspertene våre inn i de hardest rammede lokalsamfunnene der folk antagelig må bli boende på evakueringssentrene lenge. Der driver de trygge lekeområder for barna, sier Redd Barnas nødhjelpsdirektør i Australia Mike Penrose.

Aktivitetene på de trygge lekeområdene hjelper barna til å gjenopprette en følelse av normalitet i hverdagen etter at naturkatastrofen har snudd livene deres på hodet. Samtidig får foreldrene det nødvendige handlingsrommet til å begynne det møysommelige arbeidet med å bygge opp igjen familienes hverdagsliv igjen.

Møysommelig gjenoppbygging

I områder der flomnivået er på vei nedover igjen, venter mye hard arbeid på familiene idet de vender tilbake til hjemmene sine og skal starte gjenoppbyggingsarbeidet. Mange må også bygge opp igjen levebrødet sitt fra grunnen igjen.

– Påkjenningene disse familiene går gjennom må ikke undervurderes. Redd Barna bygger på erfaringene sine fra store nødhjelpsoperasjoner som jordskjelvet i Haiti og flommen i Pakistan for å sikre at vi gir de flomrammede barna i Queensland den best mulige oppfølgingen, sier Mike Penrose.  

Foto: Redd Barna/Marc O'Riley
Huset til Cheyenne (2) og storesøster Lydia (5) i byen Toowoomba ble tatt av vannmassene mens familien var i delstadshovedstaden Brisbane. Der bor de nå på et evakueringssenter, hvor de er med på aktivitetene på Redd Barnas trygge lekeområde. De må regne med å bli i evakueringssenteret i minst ti dager til før veiene hjem igjen er kjørbare. Da begynner gjenoppbyggingsarbeidet. Marc O'Riley/Save the Children Australia