Foto: Redd Barna
– Barn er alltid de mest sårbare i slike katastrofesituasjoner. Vi er spesielt bekymret for barn som kan ha kommet bort fra foreldene sine under flommen. Barn står dårlig rustet til å håndtere flomvannet, særlig barna som ikke kan svømme, sier Ricardo Caivano, Redd Barnas landsjef i Indonesia.

Redd Barna står klare til å møte behovene til barna og familiene som er drevet på flukt fra flommvannet i Indonesias hovedstad, Jakarta. Byen har en befolkning på drøye 10 millioner mennesker.

– Barn er alltid de mest sårbare i slike katastrofesituasjoner. Vi er spesielt bekymret for barn som kan ha kommet bort fra foreldene sine under flommen. Barn står dårlig rustet til å håndtere flomvannet, særlig de som ikke kan svømme, sier Ricardo Caivano, Redd Barnas landsjef i Indonesia.

Frykter diaré og andre vannbårne sykdommer

Den kraftige flommen har tatt livet av 15 mennesker, drevet tusenvis på flukt fra hjemmene sine. Myndighetene varsler om at ytterligere regn vil komme. Flomvannet drar med seg søppel og kloakk. Skoler og kontorer er stengt.

– Flommer forurenser gjerne drikkevannet. Når folk mister hjem og eiendeler i naturkatastrofer, blir de ofte boende tett i tett i midlertidige leire med liten eller ingen tilgang til rent vann, doer eller vaskemuligheter. Da bryter det fort ut diaré og andre vannbårne sykdommer som i verste fall kan koste liv, sier leder for nødhjelp i Redd Barna, Søren Pedersen.

Torrential rain in Jakarta, Indonesia, beginning on 16th January 2013 caused low-lying areas of the city to flood

Godt rustet til å møte barnas behov

Redd Barna har gjort klare nødhjelpsartikler som toalettsaker, kokeutstyr, husholdningsartikler og skolemateriell. Vi har arbeidet i Indonesia i 37 år og har vært raskt på plass etter jordskjelv og andre katastrofer.

Rundt 98 000 familier eller nærmere 248 000 mennesker er berørt av regnet og flommen i ulike deler av byen. 15 000 bor i evakueringssentre. Myndighetene har erklært krisetilstand i landet. 19 000 mennesker har flyttet fra områdene som er hardest rammet.

Barn rammes hardest i katastrofer

Barn i utviklingsland, som Indonesia, rammes hardest av naturkatastrofer. Ekstremvær setter millioner av barn i fare hvert år. Millioner av barn opplever hvert år økt risiko for sykdom, underernæring, vannmangel og at det offentlige tilbudet om helse og utdanning bryter sammen. I slike katastrofer dør barn, de mister hjemmene sine og blir drevet på flukt.

– På tross av at klimaendringene rammer barna hardest og at barn utgjør 50 prosent av befolkningen i verdens minst utviklede land, er dagens klimaavtaler helt uten referanser til barn og rettighetene deres. I fremtiden må alle klimaavtaler prioritere å beskytte barna mot klimaendringene, sier leder for nødhjelp i Redd Barna, Søren Pedersen.