Foto: Redd Barna/Bjørn-Richard Monsen
I dette mursteinshuset i Sinaloa, seks timer unna grensen til USA, bor 70 familier. Oppvekstmiljøet her er preget av mye vold og kriminalitet.

Det anerkjente mexicanske tidsskriftet Proceso forteller i sin siste utgave om skremmende tall for de siste fem årene: Av de rundt 50 000 sivile som har blitt drept i narkokrigen i Mexico, er 4000 barn. 3700 barn er blitt foreldreløse og rundt 400 er rekruttert til narkobandene. Dette er høyere tapstall for sivile enn i land som Afghanistan og Irak.

Minner om krig

Både voksne og barn er fanget i kampen mellom de ulike narkokartellene, og myndighetenes kamp for å nøytralisere dem. I november 2006 gikk meksikanske myndigheter til aksjon for å få stoppet den organiserte kriminelle virksomheten, som i særlig grad dreier seg om smugling av mennesker og narkotika over grensen fra Mexico til USA, og våpen fra USA til Mexico. Dette har flere steder i landet betydd ren krig, og mange meksikanere mener at situasjonen for sivilbefolkningen aldri har vært verre.
- Vi står midt oppi en krig, sier vanlige meksikanere, som er slitne etter et halvt tiår med ekstrem vold. Mexico var tidligere regnet som et forholdsvis fredelig land.

Foto: Universitetet i Oslo/Francesco Saggio
- Humanitære organisasjoner som Redd Barna gjør en viktig jobb, ikke minst for å informere unge om faren ved å involvere seg i kriminell virksomhet. Det finnes få muligheter for marginalisert ungdom til å skape seg et godt og verdig liv på lovlig vis, sier førsteamanuensis Benedicte Bull ved Universitetet i Oslo.

Humanitær katastrofe

Benedicte Bull er en av Norges fremste eksperter på denne regionen. Hun karakteriserer volden som har rammet Mellom-Amerika de siste årene som en humanitær katastrofe, og sier dette om hvordan barn blir påvirket av narkokartellene:

- Barn og unge fra ressurssvake grupper blir utnyttet av de kriminelle gruppene til å ta ”drittjobber”. De blir opplært fra de er unge til å bli drapsmenn og til å gå disse gruppenes ærend. På lokalt plan blir de involvert i utpressing, ran og kriminell aktivitet. Narkotika blir også pushet på lokalbefolkningen - ikke bare eksportert over grensen til USA.
- Den andre siden av bildet er barna og de unge som er helt tilfeldige ofre for volden: som kommer i skuddlinjen selv eller som mister familie og venner. Det er mange triste historier. Samtidig er Mexico et sterkt klassedelt samfunn med enorm forskjell på fattig og rik. I de rike bydelene for eksempel i Mexico by er man lite berørt av volden som har rammet landet de siste årene. Desto lenger ut i fattige strøk man lever, desto større sjanse er det at man kommer i berøring med problemet, sier Benedicte Bull.

Grasrotopprør

- Humanitære organisasjoner som Redd Barna gjør en viktig jobb, ikke minst for å informere unge om faren ved å involvere seg i kriminell virksomhet. Det finnes få muligheter for marginalisert ungdom for å skape seg et godt og verdig liv på lovlig vis, særlig i de fattigste områdene. Da kan et liv med tilgang til penger og beskyttelse i kriminelle miljøer fremstå som attraktivt, selv om det kan bli både brutalt og kort, sier Benedicte Bull. Hun legger til at smuglingen av mennesker også berører barn og unge i stor grad. Det er mange unge blant de illegale flyktningene som er uten rettigheter og dermed prisgitt brutale menneskesmuglere.
- Det er et gryende opprør mot volden blant ulike lag av befolkningen i Mexico nå. Samtidig er det en internasjonal erkjennelse av at problemet er blitt forsterket av globale årsaker – ikke minst finanskrisen. Dette gir håp, på tross av den vanskelige situasjonen, sier Benedicte Bull.

Følg Redd Barna på grensen mellom Mexico og USA på facebook i uke 48.

Les mer om situasjonen i Mexico her.