Foto: SC/Mai Simonsen
CEO Save the Children Norway Tove R. Wang

- Det er ingen tvil om at det internasjonale samfunnet gjort store fremskritt på mange områder for å bedre situasjonen i verden i dag. Ser vi for eksempel på barns helse de seneste 20 årene, har barnedødeligheten gått ned 35 prosent siden 1990. Det er mange årsaker til denne nedgangen, men det ville ikke vært mulig uten bistand. Men fortsatt dør det 7,6 millioner barn under 5 år hvert eneste år, og de aller fleste dør av sykdommer som enkelt kan behandles, sier Redd Barnas generalsekretær, Tove R. Wang.

Finansieringsgap

På tross av økt bistand til helse de senere år og mange lovnader fra både myndigheter i utviklingsland og i donorland er det et enormt gap mellom hva som bevilges til helse og hva som trengs for å sikre alle kvinner og barn et minimum av helsetjenester. I tillegg til det som bevilges i dag trengs det cirka 100 milliarder kroner ekstra hvert eneste år til tiltak for å redusere barne- og mødredødelighet i 49 av verdens fattigste land slik at Tusenårsmål 4 og 5 skal kunne nås i 2015. Dette finansieringsgapet er trolig det viktigste hinderet for å sikre universell tilgang til helsetjenester.

- Både utviklingsland selv, og donorer, må øke innsatsen for at verdens fattigste kvinner og barn skal få tilgang til helsetjenester. Ellers vil vi ikke nå tusenårsmålene om redusert barne- og mødredødelighet. Dette er et selvsagt moralsk ansvar for verdens ledere, men det er faktisk også god økonomi på lengre sikt, sier Wang

Effektiv bistand er essesensielt

Effektiv bruk av bistandspenger er også helt essensielt. Bistand innen helse er komplisert og fragmentert, med svært mange aktører med ulike prioriteringer og rapporteringskrav.

- Det trengs et helhetlig rammeverk med en tydelig rollefordeling og felles ansvar for oppfølging av felles mål. Slike felles mål må knyttes til nasjonale planer med lokalt og nasjonalt eierskap. Prioritet må gis til de fattigste, heller enn til ulike donorers forskjellige interesser og prioriteringer. Dette er svært tydelige utfordringer innen global helse, men det gjelder de fleste sektorer innen bistand og dette må stå øverst på agendaen under møtet i Busan, sier Tove Wang.

Mangler faktiske internasjonale forpliktelser

I en ny rapport som Redd Barna lanserer i anledning toppmøtet i Busan, ” Healthier returns” ser man at det i stor grad mangler faktiske forpliktelser som skaper effektivt samarbeid mot felles mål. Helsesektorens vedvarende utfordringer globalt er et tydelig uttrykk for at verden trenger mye klarere styring og ansvarsfordeling og ansvarliggjøring av de ulike aktørene innen globale helse.

- Vi håper at Busan-møtet sikrer at utviklingsland selv kan stå førersetet for sin egen utvikling. Dette for å sikre gode resultater slik at bistanden støtter nasjonale prioriteringer, utviklingslands egne systemer og styrker lokal kapasitet, avslutter Tove R. Wang.