En voldsom økning i prisene på mat og drivstoff gjør det svært vanskelig for familier å få råd til nok mat til sine barn. Den kraftige økningen i antall underernærte barn truer med å ødelegge framgangen som er gjort innen barnedødelighet og å få inn flere barn i skolen.

I landsoversikten om barns utvikling som utgis hvert fjerde år, ser Redd Barna på hva som spiller inn på barns utvikling: Antall barn som går på skole, antall barn som dør før de fyller fem år og antall undervektige barn.

-Når prisen på mat og drivstoff går opp, er det barna som lider. Rapporten viser dette helt tydelig. Vi har sett store framskritt både inne helse og utdanning, men må ikke glemme det mest grunnleggende av alle behov et barn har: Næringsrik mat. Det sier leder for internasjonale Redd Barna, Jasmine Whitbread.

Somalia rangeres som det desidert tøffeste landet et barn kan vokse opp i. Årsaken er særlig fjorårets dødelige matkrise som tok livet av tusenvis av barn og drev hundretusener familier vekk fra sine hjemsteder. De palestinske områdene Vestbredden og Gaza falt nesten 50 plasser nedover på lista på grunn av den vedvarende blokaden, mens Japan er det beste stedet å være barn på verdensbasis.

Oversikten viser tydelige framskritt på flere fronter siden midten av 90-tallet:
• Leveforholdene for barn har blitt bedre i 90 prosent av landene
• Et bar har tre ganger så stor sjanse for å få gå på skole
• Et barn har tre ganger mindre sjanse for å dø før sin femte bursdag

Dette står imidlertid i sterk kontrast til utviklingen innen akutt og alvorlig underernæring:
• I løpet av 2000-tallet har antall underernærte barn vokst med 1,2 prosent
• Øst-Asia hadde den største økningen i akutt underernæring blant barn, hele 17 prosent

Under OL i London holder britiske myndigheter et internasjonalt toppmøte om sult. Redd Barna oppfordrer verdens ledere til å trappe opp innsatsen for å håndtere problemet, og ber om at sultkriser blir tema for neste års G8-møte i London.

-Vi har sett at framgang er mulig. Vi ber innstendig lederne som deltar på toppmøtet under OL om å bygge videre på framgangen for å få en slutt på sult og underernæring, sier Jasmine Whitbread.

Hva Redd Barna ber om:
• Sult må være øverst på agendaen for G8-møtet i 2013
• Møte de akutte behovene i afrikanske land hvor 28 millioner mennesker per i dag lider av akutt underernæring
• Sette nasjonale og internasjonale mål for å få ned antall kronisk underernærte barn
• Fikse det humanitære systemet hvor pengene kommer for sent til å kunne redde liv