Foto: Luca Kleve-Ruud
- Broren min sier at jenter ikke har nytte av å gå på skolen. Jeg skal vise han, sier Maina.

Hva er det med India og jenter? Det siste året er diskrimineringen av jenter og kvinner blitt tydelig gjennom en rekke uhyggelige voldtekter og overgrepssaker. En studie av Thompson Reuters Foundation har pekt ut India som et av verdens mest risikable land å være kvinne i, målt på seks parametre: helse, seksuelle overgrep, kulturell og religiøs undertrykkelse, adgang til ressurser og risiko for å bli utsatt for menneskehandel. Samtidig er det kommet tall som viser at det mangler mellom 30 og 50 millioner kvinner og jenter i landet.

Døtre ofte uønsket

- Jenter og kvinner har en annen rolle enn gutter og menn i dette landet. Mange lever fremdeles med et medgiftssystem som gjør at døtre koster penger og derfor ofte ikke er velkomne. Mens fødselen til en gutt blir feiret med fest og gaver, blir fødselen til en datter møtt med gråt, forteller generalsekretæren i Redd Barna India, Thomas Chandy.

Konsekvensene er brutale:
- Jenter blir fjernet allerede i mors liv ved kjønnsselektive aborter, selv om dette er forbudt ved lov i India. Andre blir utsatt for ”aktiv dødshjelp” – de blir regelrett drept ved fødselen, eller lagt til side for å dø.  Diskrimineringen fortsetter gjennom hele oppveksten: Gutter får bedre mat, mer legehjelp, og bedre tilgang til skole og utdannelse. Dette kulturelle trekket finner vi over hele landet, men tydeligst innen hindu-samfunnene, forklarer Chandy.

Stor økonomisk framgang

Foto: Redd Barna/Luca Kleve-Ruud
- Vi ønsker at jenter og kvinner skal ha en stemme, at de skal få avgjøre viktige saker i eget liv og i familien, og at de skal få tilgang til de samme ressursene som gutter og menn, forteller generalsekretæren i Redd Barna India, Thomas Chandy.

Redd Barna jobber med å endre de negative holdningene, og påvirkning av religiøse ledere står sentralt i arbeidet for å øke respekten for jenter og kvinner, og for å gi dem utdannelse.
- Vi ønsker at jenter og kvinner skal ha en stemme, at de skal få avgjøre viktige saker i eget liv og i familien, og at de skal få tilgang til de samme ressursene som gutter og menn, understreker Chandy. Tross alt er han optimist, og viser til at India de siste 10-15 årene har opplevd stor økonomisk framgang.

- 300 millioner er løftet ut av fattigdom. Når familier får mer å rutte med, skjer det mye: Nivået på helse og utdannelse går opp, særlig for kvinner og barn. Tallet på barn per familie går ned, og færre barn blir giftet bort. Alt dette kommer jenter og kvinner til gode. Derfor er kampen for en omfordeling av ressursene også viktig med hensyn til diskriminering av jenter.

Støttet av mor og søstre

Mainas historie er typisk for indiske jenter på landsbygda. Vi møter henne på en av flere internatskoler som Redd Barna støtter i Rajasthan nord i India. Her får jenter som er lavkaste, fattig eller foreldreløs en ny, unik mulighet.
Den fjorten år gamle jenta, som snart har fullført 8.klasse, er yngst av seks søsken. Alle søsknene er jenter, bortsett fra en bror som er eldst. Familien styres av denne broren etter at faren døde for over ti år siden.

- Alle søstrene mine ble giftet bort som 4-5-åringer, forteller Maina. Hun har satt seg ned på sengekanten i sovesalen for åttendeklassingene. 39 jenter deler på 13 senger. Skolejenta har en enkel uniform, tykke fletter og blanke, rolige øyne.
- Men da jeg ble fem år, bestemte mor og søstrene mine at jeg ikke skulle giftes bort og bli analfabet som de andre, men at jeg skulle få gå på skole. De har jobbet og bidradd til skolepengene mine i mange år, og har støttet meg hele veien. Mor tjener bare 250 rupi i måneden, men legger likevel til side 100 rupi til skolepenger. Jeg er svært takknemlig.

Bekymret for framtiden

Foto: Redd Barna/Luca Kleve-Ruud
39 jenter deler på 13 senger på internatskolen Maina går på.

Maina blir blank i øynene når hun forteller om moren og søstrene. Broren derimot har hun ikke mye til overs for. Da broren giftet bort sin fem år gamle datter, ble Maina dradd opp på et podium og giftet bort, der og da. Hun skjønte ikke engang hva som skjedde.
- Broren min tvang gjennom ekteskapet, selv om mor var imot. Jeg vet fremdeles ikke hvem jeg er gift med, men det er visst en gutt fra landsbyen. Han er analfabet.
Maina fikk høre om internatskolen fra en nabojente, og fant ut at det var tryggest å søke tilflukt her.

- Broren min vet ikke hvor jeg er, så nå kan han ikke herse med meg eller skade meg.
Drømmen til Maina er å utdanne seg til politi. For å få til dette, må hun gå videre på andre skoler. Hun vet ikke om mor og søstre klarer å finansiere dette, og den unge jenta er bekymret for framtiden.

- Hvis jeg ikke får gå videre på skole, må jeg reise hjem. Da kommer svigerfamilien min til å kreve at jeg kommer og bor hos dem. Det vil jeg ikke – jeg blir redd bare ved tanken!
- Tenker du av og til på han du er gift med?
- Aldri! Jeg vil bare stå på egne bein, få utdanning og jobb og så få hjelp til å få annullert ekteskapet, sier Maina.
- Du er en sterk jente som har kjempet for å få en utdannelse. Du vet at jeg skal følge deg videre på den kronglete og krevende veien, forsikrer Redd Barnas medarbeider Anandita.

Vil bygge selvtillit

Foto: Redd Barna/Luca Kleve-Ruud
Rektor Ravinder Kaur forteller at halvparten av elevene ved skolen hans trolig er tvangsgiftet allerede. Hans misjon er at alle jentene skal komme ut av hans skole med selvtillit.

Selv om barneekteskap er forbudt i India, lever tradisjonen i beste velgående. Trolig er så mange som halvparten av elevene ved skolen allerede tvangsgiftet, forteller rektor Ravinder Kaur.
- Jenter møter så mange problemer, ikke bare tvangsekteskap. De lever ofte i stor fattigdom med mange søsken og fedre som ruser seg. Mange blir stående utenfor skolen og må arbeide fra de er små.

Rektor ser fornøyd ut over skolegården, der jentene har rigget opp det lokale spillet Kho Kho.
- Her på skolen skal jentene ha gode dager med både lek og læring. De skal legge bak seg problemene hjemme, og for en tid glemme diskrimineringen de blir utsatt for. Noen av jentene er kjempesmarte, mens andre har vanlig evner. Alle skal komme ut av denne skolen med selvtillit, sier rektor. Og legger til at mange av jentene ikke vil reise hjem i feriene. De er trygge på skolen - her føler de at de har en framtid. 

- India kan endre seg

Den brutale gjengvoldtekten i New Delhi i fjor vinter som førte til at en 23 år gammel student døde, har sendt sjokkbølger inn i India, forteller Shireen Miller, direktør for rettigheter og politisk påvirkning i Redd Barna India.
- Jeg håper og tror at det indiske samfunnet kan endre seg, og at saken kan bli et vendepunkt i samfunnsdebatten, sier Miller. Hun forteller om et stort raseri i deler av befolkningen, og at både kvinner og menn krever at politikerne gjør noe med undertrykkingen av indiske kvinner og jenter.

Annenrangs borgere

Foto: Redd Barna/Luca Kleve-Ruud
Særlig unge og utdannede mennesker har engasjert seg i protestene etter de brutale gjengvoldtektene i New Dehli i fjo. De finner seg ikke i at kvinner blir behandlet som annenrangs borgere.

Særlig unge og utdannede mennesker har engasjert seg i protestene etter gjengvoldtekten i New Delhi.
- De vil ikke lenger finne seg i at jenter og kvinner blir behandlet som annenrangs borgere. Kvinner har for eksempel ikke lov til å eie jord, i et land der 70 prosent av befolkningen lever av jorda. I ekteskapet blir jenter og kvinner langt på vei behandlet som mannens eiendom, og fysisk straff er vanlig. Når det gjelder overgrep og voldtekter, skjer det hver dag på landsbygda. Politiet er ikke bare passive, men ofte helt avvisende til jenter og kvinner som vil anmelde saker. Grunnen til at voldtekten i New Delhi vakte så stor oppsikt, var at den rammet en velutdannet kvinne fra middelklassen. Hadde det skjedd med en jente på landsbygda, hadde vi neppe hørt om det, sier Miller.

Holdningsproblem

Selv om grunnskole er obligatorisk for barn i India, får mange jenter ikke utdanning. I en søskenflokk vil alltid guttenes skolegang bli prioritert foran jentenes.
- Det indiske samfunnet har et holdningsproblem overfor jenter og kvinner. Den beste måten å gjøre noe med dette på, er å få alle barn inn på skolen. Det er også et stort behov for holdningskampanjer og seriøse diskusjoner om problemet.

- Vi kan ikke akseptere et samfunn der jenter diskrimineres på det groveste. Jeg håper den politiske eliten nå våkner opp og ser at vi ikke finner oss i dette lenger, slik at det kan komme noe godt ut av den tragiske voldtektssaken, sier Shireen Miller.