Foto: UDI
Statistikk over antall asylsøkere under 18 år uten omsorgspersoner.

UDI sine tall for første halvår i 2010 viser omtrent en halvering av antall asylsøkere som kommer til Norge. Størst er nedgangen av barn som kommer til landet uten omsorgspersoner, her ser vi en nedgang på om lag 70 prosent.

I 2009 kom om lag 2500 barn alene til Norge, og 1234 av disse kom i første halvår. Så langt i år har det kommet 387 barn uten omsorgspersoner. De fleste av de mindreårige asylsøkerne kommer fra Afghanistan

– En god nyhet er at selv om det nå kommer færre asylsøkere, så fikk vi ressurser i forhold til et ankomsttall på 17 000 asylsøkere. Det betyr at vi har mer kapasitet til å behandle asylsøknader og fatte vedtak enn vi hadde på samme tid i fjor, sier UDI-direktør Ida Børresen.

Bør komme barna til gode

Foto: Redd Barna/Nevruz Ebru Aksu
Færre asylsøkende barn og økt kapasitet på asylfeltet bør få fortgang i flyttingen av omsorgsansvaret fra UDI til barnevernet, mener Redd Barna.

Redd Barna mener den økte kapasiteten bør komme de asylsøkende barna til gode. Den planlagte omsorgsreformen for asylbarn mellom 15 og 18 år må prioriteres. Nedgangen i antall barn som kommer til landet vil gjøre det lettere for regjeringen å få reformen gjennomført.

– Økt kapasitet og færre asylsøkende barn vil gjøre det lettere å gjennomføre en overføring av omsorgsansvaret for de asylsøkende barna fra UDI til barnevernet, sier Marianne Borgen, leder for Redd Barnas Norgesprogram.

Må sette av penger

I årets statsbudsjett er det ikke satt av midler til å gjennomføre overføringen omsorgen for de mellom 15 og 18 år til barnevernet, selv om regjeringen har lovt å gjøre det. Redd Barna har sammen med flere andre organisasjoner kommet med et eget budsjettforslag til regjeringen.

– Regjeringen må nå ta ansvar for denne gruppen asylsøkere, som tross alt er barn. Barnevernet må få økte ressurser, slik at de kan overta omsorgen. Barn uten omsorgspersoner er i en spesielt sårbar situasjon, sier Borgen. 

Ulike barn, ulike behov

Redd Barna og de andre organisasjonene har foreslått iverksettelse av et toårig pilotprosjekt hvor ulike omsorgsmodeller prøves ut. Løsninger som omsorgssenter, fosterhjem, bokollektiv eller hybel med tett oppfølging og tilsyn bør inngå i en slik utprøving.

– De asylsøkende barna vil ha ulike behov. Derfor er det viktig at barnevernet gjør en individuell vurdering av hvilken form for omsorg barnet trenger. Prinsippet om barnets beste må alltid ligge til grunn, avslutter Borgen, som håper nedgangen i antall asylsøkere nå kan sette fart på denne prosessen.