Foto: Redd Barna
Rapporten "Superfood for Babies" anslår at over 800 000 liv kan reddes dersom nyfødte blir ammet innen den første timen etter fødsel.

I dag lanserer Redd Barna rapporten

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
. Rapporten anslår at over 800 000 liv kan reddes dersom nyfødte blir ammet innen den første timen etter fødsel. Hvis barn i tillegg blir full-ammet de seks første månedene av livet, har de 15 ganger mindre risiko for å få lungebetennelse og 11 ganger mindre risiko for å få diaré. Dette er de to vanligste årsakene til at barn under fem år dør.

- Hvis hver eneste nyfødt blir ammet innen den første timen av livet, kan mange tusen barn reddes hvert eneste år. Den første råmelken sørger for at immunforsvaret sparkes i gang og barnet har tre ganger så stor sjanse for å overleve og vokse opp. Dessverre er det slik at selv om kunnskapen om amming og alle fordelene ved dette er høy i land som Norge, blir det gjort alt for lite for å legge til rette for amming i mellom- og lavinntektsland, sier generalsekretær i Redd Barna, Tove R. Wang.

Foto: Redd Barna/Colin Crowley
Det er en stor mangel på helsearbeidere verden over som kan bistå og gi råd til kvinner før, under og etter fødsel. Her viser jordmoren Grace hvordan moren på best måte kan støtte den nyfødte mens hun ammer.

Flere grunner til at færre ammer

Grunnene til at kvinner ikke ammer er sammensatte. Rapporten peker på fire hovedårsaker til at ikke flere barn blir ammet på verdensbasis.

  • Sosiale og kulturelle barrierer som undergraver kvinners mulighet til og ønske om å amme. I stedet for å amme rett etter fødsel, er det i mange land vanlig å gi vann, kumelk eller kaffe.
  • Det er en stor mangel på helsearbeidere verden over som kan bistå og gi råd til kvinner før, under og etter fødsel.
  • I mange land er det ikke ordninger med betalt mammapermisjon.
  • Aggressiv markedsføring fra noen barnematprodusenter fører til at mødre velger å gi morsmelkerstatning istedenfor å amme. Dersom morsmelkerstatning brukes feil kan det være skadelig for barns helse.
Foto: Redd Barna/ Ayesha Vellani
Her gir moren Karem (27) fra Muzzafargarh distriktet i Pakistan, utvannet kumelk til sin nyfødte Erassa. Karem er mor til ni, men har mistet tre barn. Hun mener selv at morsmelken var grunnen til at de tre små døde.


- Mye kan gjøres på mange fronter for at flere barn skal få morsmelk. Kvinners status må bedres slik at de bestemmer over egen kropp og sine barn. Myndighetene må sikre tilgang til flere og bedre utdannede, betalte og motiverte helsearbeidere, som kan veilede og bistå kvinner før, under og etter fødsel. Det må også legges til rette for at mødre kan amme så lenge som mulig. I følge den Internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO anbefales minst 14 uker mammapermisjon, sier Wang

Barnemat er ‘big business’.

Barnemat er i dag ‘big business’. Noen internasjonale barnematprodusenter tjener godt på at mødre gir morsmelkerstatning fremfor å amme. Redd Barnas rapport dokumenterer hvordan noen aktører i industrien fremdeles bruker aggressiv markedsføring og bryter med Verdens helseorganisasjon (WHO) sin etablerte markedsføringskode.

I Pakistan rapporterer en av fem helsearbeidere at de har mottatt gaver fra selskaper som produserer morsmelkerstatning. I Kina rapporterte 40 % av mødrene som ble intervjuet at de hadde blitt kontaktet av barnematselskaper enten på sykehuset eller via telefon. 79 % av mødrene rapporterte at hadde mottatt gratisprøver. Liknende eksempler finner vi i mange andre land i verden. I tillegg viser rapporten hvordan noen aktører verner om sine interesser ved å påvirke myndigheter til ikke å innføre lovgivning som ville ha forbudt markedsføring av deres produkter. 

Redd Barna oppfordrer barnematselskapene som selger morsmelkerstatning til å sette av en tredjedel av plassen på emballasjen til helseadvarsel og ellers følge WHO-koden i alle land. Redd Barna oppfordrer norske myndigheter til å fortsette å styrke Norges arbeid internasjonalt for full implementering av WHO-koden, investere i ernæringstiltak med dokumentert effekt mot barnedødelighet og i helsearbeidere over bistandsbudsjettet.

- De siste to tiårene har vi sett en formidabel nedgang i antall barn under fem år som dør. Det døde fem millioner færre barn i 2011 enn det gjorde i 1990. Vi står nå ved et veiskille hvor vi kan få ned barnedødeligheten ytterligere. Spiller alle aktørene på samme lag, kan mange barn reddes, avslutter Wang.

Last ned rapporten

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.