Redd Barna og Medietilsynet har lansert hver sin rapport om ungdoms bruk av nettporno.

Medietilsynet presenterer nye tall og fakta over hvor mange unge som bruker porno (fra Barn og Medier 2020-undersøkelsen), mens Redd Barna presenterer rapporten, Et skada bilde av hvordan sex er, som handler om ungdoms egne perspektiver på porno. 

Les sammendrag av rapporten 

Les rapporten

Se video fra rapportlansering >

Initiativ fra ungdom selv

Årsaken til at Redd Barna har innhentet ungdoms erfaring med og syn på porno, bygger på innspill fra ungdom selv.

- Ungdom selv har satt ord på negativ påvirkning fra porno i tidligere rapporter vi har laget om seksuelle krenkelser blant unge, forteller Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barna.

Vi var derfor glade da Stiftelsen Dam ga oss midler til å lage en egen rapport om temaet, understreker Skybak.

Øker faren for krenkelser

Rapporten Et skada bilde av hvordan sex er viser at ungdom enkelt får tilgang til porno, og mange sier at det er positivt. Samtidig sier mange at det er lett å komme over voldelig innhold, spesielt mot kvinner. Ungdom sier at de forstår at porno er et skuespill. Likevel viser rapporten at enkelte ungdom blir negativt påvirket av det de ser, og ungdommene som ble intervjuet fortalte at de mente at porno kan normalisere seksuelle krenkelser blant ungdom.

Ta praten!

Rapporten viser at barn og unge har behov for mer informasjon og veiledning for å håndtere alt de blir eksponert for.

- Ungdom selv legger vekt på behovet for ikke-dømmende samtaler med voksne som kan hjelpe de å bedre håndtere alle inntrykk, understreker Skybak.

Fem råd for å snakke med barn om porno


Rapporten viser også at det er et stort behov for å få mer kunnskap om hva som kan gjøres for at pornoindustrien ikke har så enkel tilgang på å nå barn og unge. - Vi må også utfordre myndighetene til å se nærmere på hva som kan gjøres på sikt for at barn skal kunne være på nett og bli bedre beskyttet mot skadelig innhold, sier Skybak.

Fakta om de unges porno-bruk (Barn og medier 2020, Medietilsynet)

Mer om Medietilsynets tall og fakta her >

Les Medietilsynets rapport 

  • 49 prosent av 13 – 18-åringene har sett porno på nett. Andelen øker med alder og er betydelig større blant gutter enn jenter (75 mot 25 prosent). 31 prosent av 13-14-åringene, 52 prosent av 15-16-åringene og 64 prosent av 17-18-åringene har sett porno.

  • Andelen som har sett porno på nett har økt fra 2018 til 2020 (fra 42 til 49 prosent).

  • 57 prosent av dem som har sett porno på nett, så dette for første gang før fylte 13 år.

  • Fire av ti 13 – 18-åringer har fått reklame for porno på nett. Andelen øker med alder og er størst blant guttene. Dobbelt så mange gutter som jenter i alderen 13-16 år har fått reklame for porno på nett (41-49 mot 20-24 prosent).

 

Kilde: Barn og medier-undersøkelsen, 2020