Foto: Redd Barna/Karin Beate Nøsterud
Banto fra Etiopia står foran enorme beiteområder som skulle ha vært grønne og fruktbare, med innsjøer og trær. Nå er alt dødt, og det finnes ingenting å spise, hverken for dyr eller mennesker. Etiopia er et av verdens fattigste land, hvor et av ti barn dør før de fyller fem år. Mange barn lider av underernæring. Redd Barna hjelper familier på landsbygda med å få nok mat til å vare hele året.

I dag lanserer Redd Barna en internasjonal rapport som belyser underernæring som et globalt problem som tar livet av 2,6 millioner barn hvert år. Men underernæring oppgis aldri på noen dødsattest og får sjelden verdens oppmerksomhet.

Mens verdens ledere har vært opptatt av den ene økonomiske krisen etter den andre, har en sult- og ernæringskrise som rammer millioner av barn fått utfolde seg uforstyrret. Denne krisen er ikke ny. Kampen mot underernæring har gått sørgelig langsomt de siste 20 årene. Nå setter en kombinasjon av globale trender – klimaendringer, svingende matpriser, økonomisk usikkerhet og demografiske endringer – den framtidige bekjempelsen av underernæring i fare, ifølge Redd Barnas rapport.

Les det norske sammendraget

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
og hele rapporten på engelsk
"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
.

Foto: Harriet Logan
Amina på 19 mnd er på Redd Barnas klinikk for alvorlig underernærte barn i Niger. Aminas mor Hadija har allerede mistet to av sine fire barn. Innhøstingen til familien feilet på grunn av manglende regn. Redd Barna støtter 86 ernæringssentre for alvorlig underernærte barn i Niger.

Uopprettelig skade

- Vi må handle nå for å hindre at krisen forverres og at flere barn blir ofre for underernæring, sier Tove R. Wang, Redd Barnas generalsekretær. Hun viser til FNs tusenårsmål som skal oppfylles innen 2015, og der seks av de åtte målene er avhengig av om verden løser ernæringskrisen.
-To-årsalderen er en ernæringsmessig milepæl for barn. For å nå tusenårsmålene må vi handle innen midten av 2013 dersom den aller yngste generasjonen skal løftes ut av denne krisen, sier Wang.

Selv for barna som overlever, forårsaker underernæring over lang tid ødeleggende og uopprettelig skade. Mangel på næringsrik mat i kombinasjon med infeksjoner og sykdom gjør at kropp og hjerne ikke utvikles ordentlig. Minst 170 millioner barn er rammet av veksthemming. I kampen mot barnedødelighet har underernæring fått for liten oppmerksomhet.

Foto: Redd Barna/Lucia Zoro
Da Farida på 23 år tok med seg sin ett år gamle datter Kadija til et offentlig senter som Redd Barna støtter nord i Nigeria, trodde hun at barnet skulle dø. Kadija var svak og livløs da hun kom til senteret, men nå har hun blitt mye bedre. I denne delen av Nigeria er det svært mange barn som er underernærte.

Rammer barna

Familier i mange utviklingsland sliter med å gi barna nok mat. En ny, internasjonal undersøkelse fra Redd Barna viser at halvparten av familiene må kutte ned på maten, og i en tredjedel av familiene klager barna på at de ikke får nok å spise.

Familier i India, Nigeria, Pakistan, Peru og Bangladesh – de fem landene der mer enn halvparten av verdens underernærte barn bor – har deltatt i en spørreundersøkelse om hverdagskostholdet. De siste årene har en rekke globale kriser gitt skyhøye matpriser, også i fattige land, og familienes evner til å gi barna tilstrekkelig og riktig næring er under sterkt press. I hver sjette familie hadde foreldrene bedt barna bli hjemme fra skolen for å bidra til familiens inntekter.

Se spørreundersøkelsen

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
.

Foto: Tom Pietrasik
Shivkumari holder sin undervektige sønn Saevesh på 22 måneder i Delhi, India. Sarvesh veier bare 4 kilo. Redd Barna støtter mobile helseklinikker i den enorme slummen. Klinikkene stiller diagnoser, behandler og gir råd om medisinske forhold og ernæring.

Viktig rolle

Samtidig med at Redd Barnas rapport blir lansert internasjonalt i dag presenterer den norske regjeringen en stortingsmelding om global helse.
- Redd Barna er svært glade for at regjeringen i stortingsmeldingen er tydelig på at ernæring skal ses i sammenheng med helse og at det skal prioriteres. Vi overleverer derfor denne rapporten og inviterer regjeringen til en nær dialog om hvordan man kan investere i barns ernæring for barnas skyld og for fremtidens skyld, sier Wang.

Redd Barna oppfordrer Norge til å lede an i internasjonalt og bilateralt samarbeid.
- Sterkt politisk lederskap er nødvendig, og vi har stor tro på at Norge kan spille en viktig rolle både på den internasjonale arena og i samarbeid med enkeltland, sier Wang.

Redd Barna oppfordrer derfor Norge til å:
 
• Engasjere seg sterkt for barns rett til ernæring inn mot FNs internasjonale konferanse om ernæring som vil finne sted i Roma neste år.

 • Styrke og utvide arbeidet om barns ernæring og flere helsearbeidere i de land Norge samarbeider med og hvor svært mange barn er kritisk underernært. Dette gjelder særlig India, Nigeria og Tanzania. 48 % av barna i India er veksthemmede. Nigeria forventes å ha 1,6 millioner flere veksthemmede barn i 2020 enn i dag. Innen 2020 forventes Tanzania å ha 450 000 flere veksthemmede barn.