Foto: Marita S. Tørudstad
Leder for BI Studentaksjonen, Monika R. Gillerhaugen har jobbet for å gjøre aksjonen synlig blant BI-studentene.

BI Studentaksjonen startet på BI Nydalen for fire år siden, og det er nå andre gang at også alle andre BI-skoler i Norge er med på innsamlingsaksjonen. I Oslo startet de allerede i høst, og har hele veien fokusert på deltagelse fra studentenes side på en ny måte. De arrangerte blant annet et rebusløp ved semesteråpningen i januar. Her fikk de inn 26 000 kroner. Aksjonen har også hatt flere andre store arrangementer før selve innsamlingsuken, og har klart å samle inn 218 000 kroner før de begynner med bøsser. Målet er å få inn hele 350 000 kroner.

Økt synlighet

I september holdt studentaksjonen en auksjon av kjente foredragsholdere til bedrifter, noe som nå er blitt en årlig tradisjon. I høst fikk de inn 75 000 kroner.

- Det er veldig flott at kjente personer som Cato Zahl-Pedersen, Børge Ousland og Øyvind Hammer stiller opp for vår aksjon, sier leder for BI Studentaksjonen, Monika R. Gillerhaugen.

BI Studentaksjonen innledet også et samarbeid revisjon- og rådgivningsfirmaet BDO, og sammen med Blodbanken vervet partene blodgivere - hvorav BDO ga 250 kroner til aksjonen per registrerte blodgiver. Dette ga til sammen et bidrag på 52 000 kroner.

- Blodgiververvingen var veldig vellykket, både hva gjelder direkte bidrag til aksjonen og økt synlighet blant studentene. Dette er noe vi har hatt stor fokus på i år, sier Gillerhaugen.

BI Studentaksjonen har hatt stands for å verve bøssebærere, og har også vært svært aktive gjennom sosiale medier.

- Vi ønsker å være en organisasjon alle BI-studenter og andre med tilknytning til skolen kan assosiere seg med og føle tilhørighet til. Dette er BI-studentenes egen aksjon, sier Gillerhaugen.

Foto: Redd Barna
I Laos er det viktig med førskoler, slik at barna kan få nødvendige forkunnskaper for å klare seg på skolen.

Nødvendig med førskoler

Målet er at 500 BI-studenter skal gå med bøsse, i byene Oslo, Bergen. Drammen, Kristiansand, Stavanger og Trondheim. Styret i studentaksjonen sitter i Oslo, mens de andre byene har egne team. I Kristiansand har studentaksjonen blant annet solgt vafler i Kristiansand sentrum, og fått inn over 4500 kroner på tre dager.

- I Oslo dekker vi alle de 15 bydelene med bøssebærere, sier Gillerhaugen.

I år går pengene fra aksjonen til å bygge tre førskoler i Laos. Laos er et av de fattigste land i verden. Mange barn i Laos har ikke det offisielle språket Lao som morsmål, og får derfor problemer med å klare seg på skolen. Ved å gi barn fra etniske minoriteter tilgang på førskole, gir man dem det nødvendige grunnlag for å begynne på skolen. BI-studentenes aksjon skal bygge førskoler i landsbyene Khamkuna, Spohky og Phondou.

- Det er fantastisk at aksjonen vår går til å gi barna i disse landsbyene førskole, og dermed bedre muligheter til å klare seg på skolen, sier Gillerhaugen.

Redd Barna er svært glade og takknemlige for at studentaksjonen på BI har valgt å samarbeide med Redd Barna.

- Redd Barna er stolt av samarbeidet med BI Studentaksjonen, og vi synes det er flott å se hvor mange BI-studenter som er engasjert i å samle inn penger til Redd Barnas arbeid, sier Maria Hallberg, prosjektleder i Redd Barna.