Foto: Redd Barna
– Mange barn og familiene deres har mistet alt de eide i katastrofen. De har ikke tak over hodet, ikke skolebygninger og ikke rent vann eller tilgang til toalett. Jordbruksområdene er ødelagt av alt vannet, og mange familier har fått inntektsgunnlaget sitt ødelagt, sier Redd Barnas svenske landsjef, Anna Lindenfors.

– Mange barn og familiene deres har mistet alt de eide i katastrofen. De har ikke tak over hodet, ikke skolebygninger og ikke rent vann eller tilgang til toalett. Jordbruksområdene er ødelagt av alt vannet, og mange familier har fått inntektsgrunnlaget sitt ødelagt, sier Redd Barnas svenske landsjef, Anna Lindenfors.

Redd Barna arbeider i områdene som ble hardest rammet av tyfonen Bopha. Vi er tilstede i Agusan del Sur, Davao Oriental og i landsbyen Compostela. En undersøkelse viser at 275 000 mennesker, hvorav 165 000 barn, er  svært hardt rammet av katastrofen.

FN er også bekymret for situasjonen og har sendt ut en appell på opptil 65 millioner amerikanske dollar.  

Redd Barna jobber på spreng med å gi familiene livreddende pakker med nødhjelp, og arbeider med å gi familiene husly, et helsetilbud, beskytte barna og gi barn et utdanningstilbud,

Foto: Redd Barna
– Det var noen av de mest sårbare og fattigste barna som ble rammet av tyfonen. Flere har mistet familiemedlemmer, slektninger, venner og personlige eiendeler. Det er avgjørende at barna normaliserer hverdagen sin få fort det er mulig. Et trygt sted å leke og tak over hodet er avgjørende for å oppnå dette, sier Lindenfors.

Jordbruket er satt ut av spill

I områdene øst i Mindanao er 6,2 av en befolkning på 6,9 millioner berørt av tyfonen. 840 000 av disse trenger humanitær assistanse.Mindanao er en av de fattigste regionene på Filippinene. Før katatrofen rammet var underernæring av barna allerede et utstrakt problem og høyere enn landsgjennomsnittet.

– Akutt nødhjelp er nå underveis til menneskene som trenger det mest, men det er viktig at vi begynner å se på behov og konsekvenser på lang sikt. Rundt 80 prosent av innbyggerene i Mindano er avhengig av inntektene de får fra å drive landbruk, men nå som planlasjene ligger brakk etter tyfonen, kan det ta år før de har penger til å få igang jordbruket igjen, sier Lindenfors.

Skole beskytter mot utnyttelser

Den 2. desember nådde Bopha Filippinsk område, og traff land som en kategori 5-tyfon to dager senere. Over 5 millioner mennesker ble berørt av tyfonens herjinger, derav 2 millioner barn. Redd Barna startet utlevering av hygiene- og husholdspakker den 7. desember, med mål om primært å nå ut til 42 000 barn. Til nå er barnevennlige områder satt opp på flere skoler, og frivillige helsearbeidere har startet behandlinger på gravide og barn som er mest utsatt.

– Det var noen av de mest sårbare og fattigste barna som ble rammet av tyfonen. Flere har mistet familiemedlemmer, slektninger, venner og personlige eiendeler. Det er avgjørende at barna normaliserer hverdagen sin så fort det er mulig. Skole og et trygt sted å leke og tak over hodet er avgjørende for å oppnå dette. Skole beskytter barn mot utnyttelser som barnearbeid og menneskehandel, i tillegg til å observere psykososiale og ernæringsmessige behov, sier Lindenfors.