– Har du sett madrassene vi har her? De er veldig skitne, men de er de eneste gjenstandene plyndrerne ikke tok med seg, forteller doktor Bama, på sykehuset i Bambari i Den sentralafrikanske Republikk.

Han forteller hvordan mange dør unødvendig etter at alt, medisiner, møbler og operasjonsutstyr, ble stjålet under opprøret.

– Vi oppfyller ikke engang minimumsstandarden for hygieniske forhold. Dette gjør at mange dør unødvendig. Vi har ikke engang et eget rom å legge de avdøde i, legger han til.

Barn ofre for sult og vold

Etter det siste opprøret i Den sentralafrikanske Republikk har forholdene for sivilbefolkningen i et av verdens fattigste land blitt stadig verre. Etter det siste opprøret 24. mars i år, har skoler blitt stengt, sykehus plyndret og helsepersonell har flyktet, sammen med til over rundt 200 000 mennesker.

Nå gjør sult, voldshandlinger og manglende helsestell at alle – særlig landets 2,3 millioner barn – lider. Mange av dem får ikke nok mat eller medisiner, andre har blitt offer for seksuelle overgrep, blitt vervet som barnesoldater eller sett foreldrene blitt utsatt for grov vold.

Mange familier sliter økonomisk og etter å ha mistet alt de eide under plyndringene. Mange har ikke råd til helsehjelp, selv når barna er svært syke.

Ikke råd til sykehus

Isabelle (18) er en av dem som ikke har råd til å sende sin malariasyke sønn (9 mnd.) på sykehuset i Bambari.

– Han hadde høy feber, kastet opp og var veldig varm. Jeg fryktet at han hadde malaria og tok ham med til sykehuset. Men jeg hadde ingen penger, så jeg måtte ta ham med hjem igjen. Morgenen etter hadde han blitt enda sykere. Han orket ikke å bevege seg, og slet med å puste, forteller Isabelle.

Antallet barn som sulter har økt. Nesten halvparten av alle barn under 5 år som er innlagt på sykehuset i Bangui, lider av feilernæring og plager knyttet til HIV / AIDS, viser deres undersøkelser.

Isabelle sier hun gjør hva hun kan for at sønnen skal bli frisk. Men at hun ikke vet hva hun skal gjøre.

– Vi lider her nå, vi har ikke råd til medisiner, og vi trenger hjelp, sier hun.

Gir akutt helsehjelp

Redd Barna jobber blant annet med å gi nødhjelp i form av akutt helsehjelp til barn i Den sentralafrikanske Republikk.

Hjelpearbeidet er hovedsakelig knyttet til helse, ernæring, beskyttelse av barn og bekjempelse av HIV. Redd Barna driver blant annet informasjonsarbeid og driver mobile sykehus for å sørge for hjelp til de som trenger det mest.

– De mobile sykehusene drar til landsbyer, der det ikke finnes noe helsetilbud, for å sørge for at så mange familier som mulig får tilgang på helsehjelp. I tillegg etablerer vi barnevennlige områder, der barn som er ofre for konflikten kan ha et trygt sted å lære, leke, få psykososial støtte og komme seg videre med livene sine, sier Mark Kaye i Redd Barna på telefon fra Den sentralafrikanske Republikk