Foto: Redd Barna/Luca Kleve-Ruud
Investering i utdanning virker. Her fra førskole i Irak.

I kjølvannet av NRKs dokumentarserie om norsk bistandshistorie, «Den gode viljen», har det pågått en debatt om norsk bistand. Mange har skrevet gode innlegg, men dessverre er utgangspunktet ofte om man er for eller mot bistand.  Redd Barna mener at en viktigere og mer fruktbar debatt er hvordan bistanden kan bli bedre. Hva som er bra bistand som vi må gjøre mer av, og hva som er dårlig bistand som vi må slutte med. Mer god bistand og god global utviklingspolitikk gjør at vi raskere når det overordnede målet med bistanden – at den blir overflødig.

Mye bistand virker svært godt. Bistand er en av seks hovedårsaker til at barns velferd er bedret og at barnedødeligheten har sunket de siste 20 årene. Millioner av barn overlever nå takket være bistand og politisk vilje i utviklingsland til å fordele ressurser og satse på velferd for alle. Bistanden har gitt best resultater i land der den har støttet opp om nasjonale utviklings satsinger. God bistand styrker sivilsamfunnet, og vi vet at uten sterkt sivilsamfunn vil framgang på rettighetsområdet gå sakte. Det har vi erfart også i Norge.

Utdanning

Investering i utdanning virker. Siden år 2000 er antall barn utenfor skole mer enn halvert. Det skyldes heldigvis ikke bistand alene, men det skyldes også bistand. Fortsatt er 61 millioner barn verden over uten tilgang til skole. Vårt mål er at alle barn skal få oppfylt retten til å gå på skole og at de skal ha en trygg skolehverdag preget av trivsel, læring og utvikling. Altfor mange barn tilbringer tid i skolen uten å lære å lese, skrive og regne. En utdanning krever kvalifiserte lærere og trygge læringsmiljø. God utdanning er viktig for demokrati og deltakelse, arbeidsliv og næringsliv – for den enkelte og for samfunnet.  For hvert år et barn går på skole, øker barnets fremtidige inntekt. Utdanningsmuligheter for jenter bidrar til nedgang i barnedødelighet. Derfor vil vi fortsatt satse på utdanning og læring for alle barn.

Foto: Redd Barna/Jane Hahn
Hver dag jobber Redd Barna sammen med partnere, myndigheter og barn i 120 land for at barn skal få det bedre.

I dette nummeret av Magasinet kan du blant annet lese om vårt utdanningsarbeid i Afghanistan. Redd Barna har vært viktig for barn i Afghanistan de siste 30 årene. Vi har hjulpet fram en generasjon med utdannede afghanere som vil bedre framtiden for landet sitt. Under Taliban fikk ikke jenter utdanning. Nå begynner nye jenter på skolen hver eneste dag. Fulle av iver studerer de for å bli lærere og leger slik at de kan gi nye generasjoner afghanske jenter et bedre liv. Jentene er krystallklare i målet med skolegangen: Å få de nødvendige kunnskapene til å bidra til gjenoppbyggingen av Afghanistan. Her skal vi støtte dem slik at de kan nå sine mål og få sine rettigheter oppfylt.

Hver dag jobber Redd Barna sammen med partnere, myndigheter og barn i 120 land for at barn skal få det bedre. Redd Barna verken kan eller skal løse alle utviklingsproblemene i verden. Men vi kan og skal bidra til at arbeidet vi gjør for å realisere barns rettigheter er faglig sterkt, kunnskapsbasert og bygger på erfaringer om hva som virker og ikke virker. Vi er åpne for kritikk og innspill, vi lytter til kritiske røster her hjemme, til våre partnere og myndighetene i landene vi jobber i. Og viktigst av alt – vi lytter til barna vi jobber med og for.

Bistand, og debatten rundt den må handle om hvordan vi kan gjøre mer av det som virker. Slik bidrar arbeidet vi gjør best til det vi tror er mulig – å avskaffe fattigdom i vår generasjon.

Les Tove R. Wangs innlegg på NRK ytring etter episode 2: Menneskerettighetene er ikke en eksportartikkel.

Foto: Redd Barna/Sebastian Rich
Bistand, og debatten rundt den må handle om hvordan vi kan gjøre mer av det som virker. Slik bidrar arbeidet vi gjør best til det vi tror er mulig – å avskaffe fattigdom i vår generasjon.