Foto: Redd Barna
Amy Reed jobber som informasjonsarbeider for Redd Barna i Niger. Hun rapporterer om noen lyspunkt midt oppe i katastrofen som nok en gang har rammet landet.

– Stemningen her i hovedstaden Niamey var god under feiringen. Ramadan begynner neste uke, og folk benyttet anledningen til å ha det gøy, sier Redd Barnas informasjonsarbeider i Niger Amy Reed.

Men alt var ikke bare gøy. Mer enn halvparten av landets 14 millioner innbyggere er rammet av sult. I øyeblikket ligger Niger nederst på lista over utviklede land. Det er et av verdens fattigste land.

Katastrofal matkrise

– Matkrisen her er ekstrem. Regntiden har nå begynt, men med regnet kommer malaria, kolera og oversvømmelser. Rundt åtte millioner mennesker mangler mat – det er flere enn i noen annen matkrise verden har sett det siste århundret, sier Reed.

Titusener av liv står i fare for å gå tapt. Rundt 400 000 barn rammes av underernæring denne sommeren. 17 prosent av alle barna i Niger er underernærte. Det er over 15-prosentsgrensa for hva som betegnes som en katastrofe.

Foto: REUTERS/Finbarr O' Reilly fra AlertNet
Én av seks barn i Niger er rammet av underernæring. Matkrisa kommer som en konsekvens av klimaendringer og økte matvarepriser.

Niger i positiv fremdrift

Niger har en av verdens raskest voksende befolkning. Forventet levealder har økt fra 38 år i 1970 til 51 år i 2008. Dødsraten er nesten halvert på samme tid. Fødselsraten faller også, om ikke i like stor grad. Dette er alle gode tegn på en positiv fremdrift for landet.

Så hva da med barna?
– Ett av seks barn før de fyller fem år. Det er forferdelig. På en annen side har antallet barn som kan feire femårsdagen doblet seg de siste 18 årene. Den største endringen finner vi hos de mest sårbare av barna, de under ett år, sier Reed.

Dette er enda et godt tegn på en positiv fremdrift i Niger, mener hun.
– Niger er et land i god utvikling, men som også er blitt hardt rammet av klimaendinger og økte matvarepriser. Begge disse endringene står utenfor landets kontroll. Familiene i Niger lider, sier Reed.

Foto: Redd Barna
Amy Reed ser håp for Nigers fremtidige generasjoner. Hun spår en kortvarig matkrise, men peker på at det må handles nå dersom barna som er rammet skal overleve.

Må ikke gi opp håpet

– For noen dager siden besøkte jeg Redd Barnas klinikk for svært underernærte barn i Aguie. Her møtte jeg en mor som i utgangspunktet nektet å besøke klinikken. Hun hadde gitt opp håpet om at babyen skulle overleve, sier Reed.

Over tre dager besøkte Redd Barna moren og forsøkte å overtale henne til å besøke klinikken. Hun ville ikke reise fra resten av familien for å redde et barn hun ikke trodde kunne overleve. Dessuten var den verdifulle regntiden begynt, noe som innebar at familien trengte hjelp til å dyrke jorda.

– Etter tre dagers intensivbehandling kom gutten til bevissthet, og en uke senere begynte han å smile. Gutten har større muligheter for å overleve enn de fleste andre barn som er født i Niger de siste 50 årene. Sannsynligvis vil han få muligheten til å feire Nigers hundreårsmarkering for frigjøringsdagen i 2060. Vi kan ikke gi opp håpet på grunn av en kortvarig matkrise, sier Amy Reed.