Foto: Redd Barna/Eman Mohammed
Siden 2007 har 605 barn i blitt drept og 2179 skadet som direkte resultat av konflikten mellom Israel og Gaza, mens 60 barn ble drept og 82 skadet i interne palestinske stridigheter.

Vannet i Gazas eneste ferskvannskilde er nå for forurenset av gjødsel og menneskelig avfall til å kunne drikkes. Det er en av konklusjonene i rapporten ”Gaza’s Children: Falling behind”, som Redd Barna og organisasjonen Medical Aid for Palestinians har laget sammen.

På femårsdagen for blokaden av Gaza avslører rapporten at familier tvinges til å kjøpe vann fra private kilder uten å være klar over at dette vannet også er forurenset i de fleste tilfellene. Forurensingsnivået ligger ofte ti ganger høyere enn sikkerhetsnivået.

1,7 millioner mennesker – hvorav mer enn 800 000 barn – er trengt sammen på bare 365 kvadratkilometer. Det er samme størrelse som Mjøsa. Som et av de mest folketette stedene i verden, betyr det at Gaza er svært sårbar for at sykdommer skal spre seg.

Foto: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa fra AlertNet
Ødeleggelsene på hjem og infrastruktur etter militæroperasjon ”Cast Lead” setter fortsatt sitt tydelige preg på Gaza. Blokaden gjør at en rekke ting som trengs for å bygge opp igjen det svært tett befolkede området på størrelse med Mjøsa ikke slipper inn over grensen.

Bor under inhumane forhold

– Uskyldige barn bor under inhumane forhold etter fem år med blokade. De tvinges nå til å drikke skittent og farlig vann som vil gjøre dem syke og svake. Sykdommer som diaré, som lett kan behandles i Norge, kan ta liv under slike forhold, sier Redd Barnas Europa- og Midtøsten-direktør Linda Pérez Bukåsen.

Siden blokaden startet er antallet barn under tre år som har måttet få behandling mot kraftig diaré doblet. Et høyt nitratnivå – funnet i avføring og kunstgjødsel – har også sammenheng med enkelte typer kreft og er en alvorlig fare for gravide kvinner.

Foto: Redd Barna/Jon Bugge
Blokaden har gjort Gaza mindre. Nå bor 1,7 millioner mennesker tett sammentrengt på et område på størrelse med Mjøsa. Det var særlig jordbruksland som forsvant. Det har gjort matmangelen mer prekær.

Gazas kloakksystem er også totalt ødelagt. En stor del av det ble skadet under israelernes 22 dager lange militæroperasjon ”Cast Lead” rundt årsskiftet 2008/2009. Renseverkene er overarbeidet og mangler drivstoff. Folk bor rett ved siden av åpen kloakk, og bare i løpet av årets første to måneder druknet tre barn i slike kloakkdammer.

Må avslutte blokaden

– Barna i Gaza bor under fengselsliknende forhold – fanget og uten mulighet til å drømme om en bedre fremtid. Vi må avslutte blokaden og få i gang prosjekter som sikrer rent, trygt drikkevann og sanitæranlegg til Gaza, sier Linda Pérez Bukåsen.

Innbyggerne kan kun forlate Gaza gjennom to tungt bevæpnede kontrollposter. For å reise ut må de ha et spesielt løyve, som det er vanskelig å få. Utstyr som er avgjørende for å reparere kloakk- og vannsystemet i Gaza blir stoppet ved grensen – det står fremdeles på listen over forbudte gjenstander. Så langt har bare en femtedel av utstyret som trengs kommet inn i Gaza. Resten står ubrukt på lagre.

Dette betyr Gaza-blokaden for barns helse:

  • 10 prosent av barna under fem år er så underernærte at utviklingen deres er blitt hemmet.
  • 54 prosent av palestinerne i Gaza – hvorav 428 500 barn – lider av matmangel. Mer enn en tredel (38 prosent) av barna lever i fattigdom og over 30 prosent av de voksne er arbeidsledige. Dette er en dramatisk forverring siden før blokaden.
  • Flertallet av barna og en tredel av alle gravide kvinner er anemiske på grunn av jernmangel.
  • Forsinkelser og avslag på søknader om utreisetillatelse for barn som trenger medisinsk behandling kostet tre barn livet i 2011. Ett av 20 barn får ikke utreisetillatelse for å få medisinsk behandling i Israel.
  • Drivstoff er stor mangelvare, og i år førte det til at strømkuttene ble utvidet til 12-18 timer om dagen.
  • Sykehusene mangler essensielt utstyr som røntgenmaskiner, laboratorieutstyr, batterier og reservedeler fordi mye medisinsk utstyr ikke slipper gjennom blokaden.
  • Under militæroperasjon ”Cast Lead” ble minst 11 hovedbrønner og over 30 kilometer vannrør ble ødelagt. 40 helseklinikker og 12 sykehus ble ødelagt, noen av dem ble bombet direkte. Og 24 skoler ble ødelagt. Til sammen 325 000 mennesker mistet hjemmene sine.
  • På grunn av blokaden har infrastruktur og hjem vært svært vanskelige å bygge opp igjen. I januar 2012 manglet Gaza 71 000 leiligheter for at innbyggerne skulle ha akseptable boforhold.
  • Barna lider fremdeles av traumer etter krigen: Irritabilitet, sengevæting, mareritt, akutt mørkeredsel og søvnmangel er svært vanlige symptomer.

 

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.

Foto: Redd Barna/Jon Bugge
– Uskyldige barn bor under inhumane forhold etter fem år med blokade. De tvinges nå til å drikke skittent og farlig vann som vil gjøre dem syke og svake, sier Redd Barnas Europa- og Midtøsten-direktør Linda Pérez Bukåsen.