I 2009 innførte regjeringen en ny asylpolitikk i Norge. Enslige asylsøkende barn får ikke lenger automatisk beskyttelse, men risikerer avslag med tidsbegrenset midlertidig opphold. Disse barna blir sendt ut igjen ved fylte 18 år. Dokumentarfilmen De Andre viser Margreth Olins møte med barna som rammes av dette vedtaket. Se traileren til filmen her:

 

 

Leder i Redd Barnas Norgesprogram, Janne Raanes, kaller asylvedtaket det klareste bruddet på FNs Barnekonvensjon begått av en norsk regjering. - Man tar overhodet ikke hensyn til barnets beste, men gjør kun en politisk vurdering, sier hun. Redd Barna vil derfor oppfordre alle til å se filmen, og bli kjent med barna og saken.

Gode kritikker

Filmen har allerede mottatt mye oppmerksomhet, og gode kritikker. Blant annet får den terningkast fem av FilmMagasinet, som skriver dette om filmen:

«Man har ofte lett for å bruke termen innvandrere som om det kun er en betegnelse på en sak, og ikke tenke over at denne gruppen faktisk inneholder mange tusen mennesker med forskjellige, og ofte forferdelige, historier. Det er nettopp det Margreth Olin bekymrer seg for – at vi ikke lenger klarer å være i stand til å se enkeltmennesket.»

Redd Barnas kampanje Først og fremst barn arbeider med nettopp dette. Kampanjens mål er å sette fokus på barna bak asylstatistikken. Les mer om barna bak tallene her.

De Andre
Jeg siterer