Foto: Philip Crabtree

Den nye generalsekretæren ser fram til å kjempe for barns rettigheter nasjonalt og internasjonalt.

- Dette må være en av Norges mest meningsfulle jobber, sier Birgitte Lange.

- Jeg har arbeidet med barnevern, flyktninger og asylsøkere og frivillighetsfeltet store deler av mitt yrkesaktive liv. Nå ser jeg fram til å bruke min samlede kompetanse og erfaring i Redd Barna. Jeg kjenner Redd Barna som en svært profesjonell og seriøs organisasjon som jeg gleder meg stort til å være en del av. Jeg er glad for at Redd Barna har høye ambisjoner på barns vegne i Norge og i verden.

Birgitte Lange kommer fra Oslo og er utdannet Cand. Polit fra Universitetet i Bergen. Hun har skrevet tre bøker. Lange er en hyppig benyttet foredragsholder om ledelse og er fast gjestekommentator om ledelse i DN. Hun har omfattende etter- og videreutdanning, blant annet fra Harvard.

Foto: Nora Lie

Styreleder i Redd Barna, Nils Øveraas er svært fornøyd med at Lange har takket ja til jobben.

- Det har vært en spennende prosess for å finne Redd Barnas nye generalsekretær med svært mange kompetente søkere til jobben. Jeg har sjelden møtt en så motivert søker som Birgitte, og hun har en svært god bakgrunn for å møte de utfordringene som vi står overfor som organisasjon i tiden som kommer. Den nye generalsekretæren kommer inn på et gunstig tidspunkt idet ny strategi nettopp er vedtatt av medlemmene og vil være utgangspunkt for vår jobb til beste for barn både i Norge og i utlandet de neste årene. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med Birgitte for barns rettigheter, og er sikker på at hun vil bli godt mottatt i organisasjonen, sier Øveraas.

Lange tiltrer stillingen 8. oktober etter at Tove R. Wang avslutter arbeidet i Redd Barna etter nøyaktig 40 år i tjeneste for organisasjonen.

- Tove har lagt ned en enorm arbeidsinnsats for Redd Barna gjennom et helt liv, og det er vanskelig å ta inn over seg hvor stor betydning hun har hatt for organisasjonen både nasjonalt og internasjonalt, sier styreleder Øveraas.

- Uansett hvor jeg reiser i verden så møter jeg personer som har dyp respekt for den jobben hun har utført og ikke minst den personen hun er. Hennes motivasjon og engasjement for å arbeide for å sikre barns rettigheter og bedre deres oppvekstvilkår er rett og slett imponerende å se etter så mange år. Hun forholder seg like lett til globale toppledere som til barn i utsatte områder, og vi som har vært så heldige å få jobbe sammen med henne er svært takknemlige for den reisen vi har hatt sammen, fortsetter Øveraas.

Redd Barna kjemper for barns rettigheter og for at alle barn skal leve et verdig liv – uansett hvem de er og hvor de bor. Organisasjonen har 100 000 støttespillere i Norge og frivillige som deltar i aktiviteter på lokalt plan over hele landet. Redd Barna er en del av internasjonale Redd Barna som arbeider i 120 land med utdanning, helse, beskyttelse og nødhjelp. Redd Barna er verdens ledende uavhengige organisasjon for barns rettigheter, og kjemper for at alle barn skal overleve, lære og være trygge. I 2019 er det 100 år siden organisasjonen ble startet i England.